ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข่าวช่อง 7HD"

ลดลง 353 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนการก่อกวน 3 ครั้งของ 119.76.129.136 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Soponwit Sangsai ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการก่อกวน 3 ครั้งของ 119.76.129.136 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Soponwit Sangsai ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
|-
| '''เช้าข่าว 7 สี'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 04:30 - 06:00 น.
| [[กมลาสน์ เอียดศรีชาย]]<br>พิธพงษ์เกณฑ์สิทธิ์ จตุรพิธพรกันธจันทร์<br>จีรนันท์ เขตพงศ์<br>ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์<br>ศิริกุล อัตถปัญญาพล<br>ธัญลักษณ์ ฉัตรยาลักษณ์<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ
|-
| '''เช้านี้...ที่หมอชิต'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 06:00 - 07:30 น.
|-
| '''[[สนามข่าว 7 สี]]'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 07:30 น. - 09:15 น.
| เจษฎา อุปนิ<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>ชัยอนันต์ ปันชู<br>ณิชารีย์ พัดทอง<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ<br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]]<br>ศจี วงศ์อำไพ<br>[[อนุวัต เฟื่องทองแดง]]<br>สมโภชน์ โตรักษา<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>[[อดิสรณ์ พึ่งยา]]<br>วาทิต ตรีครุธพันธ์
|-
| '''ฆ่าโง่'''
| '''ฆ่าโง่'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br> เวลา 09:15 - 09:20 น.<br>(ผลิตร่วมกับ [[เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์]])
| สงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์
|-
| '''[[สนามข่าว 7 สี|สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์]]'''<br>วันเสาร์<br> เวลา 04:40 น. - 07:00 น.<br>วันอาทิตย์<br> เวลา 04:40 น. - 06:55 น.
| เจษฎา อุปนิ<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>ณิชารีย์ พัดทอง<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ<br>ศจี วงศ์อำไพ
|-
|-
| '''ข่าวภาคค่ำ'''<br>วันจันทร์ - วันอาทิตย์<br>เวลา 19:45 - 20:25 น.
| [[กฤษดา นวลมี]]<br>เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช<br>[[กมลาสน์ เอียดศรีชาย]]<br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]]<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์<br>ฐิตาภัสร์ สิริธัญญวงศ์<br>พัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์<br>สมจิตต์ นวเครือสุนทร
|-
| '''ประเด็นเด็ด 7 สี'''<br>วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี<br>เวลา 22:30 - 23:10 น.
| ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา
|-
| '''ข่าวดึก 7 HD'''<br>วันจันทร์และวันพฤหัสบดี<br>เวลา 01:40 - 02:40 น.<br>วันอังคาร - และวันพุธ<br>เวลา 01:10 - 02:40 น.<br>วันศุกร์<br>เวลา 01:30 - 02:40 น.
| ชาดา สมบูรณ์ผล<br>นันทิพัฒน์ โปธาปัน<br>ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์<br>พงศ์ปณต สุรเชษฐพงษ์<br>พิธพงษ์ จตุรพิธพร
ภัทรชัย ปราชญ์อุดม<br>ภานุรัจน์ ศนีบุตร
* ชาย
** ชนกันต์ กลิ่นสะอาด
** ชนะชัย แก้วผาง (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 8]])
** ณัฐวุฒิ ผังวิวัฒน์ (ข่าวกีฬา)
** เตชะวัฒน์ สุขรักษ์
** นันทิพัฒน์ โปธาปัน
** พงศ์ปณต สุรเชษฐพงษ์
** พรเทพ สิงหกุล
** พัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์
** พิธพงษ์ จตุรพิธพร
** ชาดา สมบูรณ์ผล
** ญาณิชสา สิริมูลกุล
** ทิพาธี อินทวงศ์พันธ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
** ธัญนันท์ เหล่าบุรินทร์
** พัชรี สมภาค
** พลอยระวี แป้นเจริญ
** มยุรี ไพบูลย์กุลกร
 
== อดีตผู้ประกาศและพิธีกรข่าว ==
* [[กนก รัตน์วงศ์สกุล]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ท็อปนิวส์]]และ[[ททบ.5 เอชดี]])
* กนกวรรณ ทองเกตุ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* กัมพล บุรานฤทธิ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* กัณฑ์ทัพ เลิศฤทธิเศรษฐ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* กานต์กมล วงศ์วิลัย (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา (ปัจจุบันอยู่ที่[[พีพีทีวีช่อง 8]])
* กุลธิดา พงษ์แจ่ม (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี]])
* [[เกียรติศักดิ์ อุดมนาค]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ขนิษฐา สาระจูฑะ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ผศ.ดร.คารินา โชติรวี (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[คำรณ หว่างหวังศรี]] (ปัจจุบันอยู่ที่ [[ททบ.5 เอชดี]])
* [[จรณชัย ศัลยพงษ์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์]] (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* ชนะวัฒน์ บุนนาค (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชมพูนุช ปิยธรรมชัย]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่องเวิร์คพอยท์]])
* ชลธิชา รอดกันภัย (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชวัลน์ จันทร์ทรัพย์]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ทีเอ็นเอ็น 16]])
* ชนะชัย แก้วผาง (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 8]])
* ชัชชญา วิภูษณวิทย์ (ปัจจุบันอยู่[[ททบ.5 เอชดี]])
* ชาญวิทย์ ลัภโต (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชิบ จิตนิยม]] (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* เชิงชาย หว่างอุ่น (ปัจจุบันอยู่ที่[[ททบ.5 เอชดี]])
* ชุติพร สว่างวิทย์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* โชติพงษ์ วงศ์พนารักษ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณรงค์เดช สรุโฆษิต (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณฤชา วรรณบวร (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณฤดี จันทรเกษมชัย (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด (เสียชีวิตยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณัฐชยา สงวนสุข (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* ณัฐกานต์ สวรรยาธิปัติ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา (ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการฝ่ายข่าว[[โมโน 29]])
* ทัศนัย โคตรทอง (ปัจจุบันอยู่[[ไทยรัฐทีวี]])
* [[ทิชา สุทธิธรรม]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ทิพาธี อินทวงศ์พันธ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ธนวรรษ โฆษิตสุข (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ธนาคาร ธนาเกียรติภิญโญ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ธรรมมิก โชติช่วง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ธัญญารัตน์ ถาม่อย (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* ธีรเดช งามเหลือ (ปัจจุบันอยู่ที่[[ไทยพีบีเอส]])
* นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* นลัท จิรวีรกูล (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[นารากร ติยายน]] (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* เนติ์ ตันเจริญ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* บุญญิตา งามศัพพศิลป์ (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* โบ เหลืองทอง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ปรัชญ์อร ประหยัดทรัพย์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พัชรินทร์ สุวรรณวงศ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พรรณสิริ จิตรรัตน์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[พิศณุ นิลกลัด]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* พัชรี สมภาค (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[พิศณุ นิลกลัด]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* พรเทพ สิงหกุล (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พูนศักดิ์ วรรณพงษ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ไพจิตร ภานนท์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ภัชระ จันทวณิชย์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ภัทร จึงกานต์กุล (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ภาณุพงศ์ สุรภาพ (ปัจจุบันอยู่ที่[[เนชั่นทีวี]])
* [[ภาษิต อภิญญาวาท]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[มนตรี อุดมพงษ์]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ไทยพีบีเอส]])
* มานิจ ควรขจร (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[มารีออน อัฟโฟลเทอร์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วรรณพร จารุพัฒน์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วรรษมน วัฒโรดม (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[วีรศักดิ์ นิลกลัด]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[วศิน อัศวนฤนาท]] (ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระสังกัด[[ช่อง 7HD]])
* ศตกมล วรกุล (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศรศิลป์ มณีวรรณ์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศรัณยู ประชากริช]] (ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระอยู่ที่[[อมรินทร์ทีวี]])
* [[ศศินา วิมุตตานนท์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์]] (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
* [[ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ศักดินา รักษ์อุดมการณ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้วปัจจุบันอยู่ที่ [[ททบ.5 เอชดี]])
* ศุภกิจ กลางการ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศันสนีย์ นาคพงศ์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศุภรัตน์ นาคบุญนำ]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สมชัย ศรีสุนาครัว (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[สมฤทัย กล่อมน้อย]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สรายุทธ ทองเจริญ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สันติภาพ มังกรพิศฆ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สัมฤทธิ์ สิมใต้ยิ้น (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สินีวรรณ ศรียา (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[สิริลภัส กองตระการ]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุวรรณี กรรณสูต (ปัจจุบันอยู่ที่[[พีพีทีวี]])
* [[สุฐิตา ปัญญายงค์]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[พีพีทีวี]])
* สุดารัตน์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สมจิตต์ นวเครือสุนทร (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สมโภชน์ โตรักษา (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุภาพร ทองไพฑูรย์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุภาพชาย บุตรจันทร์ (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่องเวิร์คพอยท์]])
* [[สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุชาดา แก้วนาง (ปัจจุบันอยู่ที่[[เนชั่นทีวี]])
* ฐิตาภัสร์ สิริธัญญวงศ์ (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* นพ.อภิชาติ นิราพาธพงศ์พร (เสียชีวิตแล้ว)
* [[อภิสมัย ศรีรังสรรค์]] (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยโฆษก[[การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย|ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19]])
* อัญชลีพร กุสุมภ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[อัญชะลี ไพรีรัก]] (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* อายุทัย นนท์นิติรัตน์ (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* [[อารยา เอ ฮาร์เก็ต]] (ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระสังกัด[[ช่อง 3 เอชดี]])
* อุษา หงษ์ขาว (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* อรชพร ชลาดล (ปัจจุบันอยู่ที่[[ไทยรัฐทีวี]])
* [[เอกชัย นพจินดา]] (เสียชีวิตแล้ว)
* กฤษฎา จิระธรรม์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* กิ่งทอง พันธ์ไพบูลย์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ชุติพร สว่างวิทย์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณัฐกานต์ สวรรยาธิปัติ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ดวงกมล เอ่งฉ้วน (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ดวงนภา สมตน (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วัชราภรณ์ ญาณโกมุท (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วิเชียร ก่อกิจกุศล (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พรเทพสรายุทธ สิงหกุลทองเจริญ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* หนึ่งฤดี อินทรโมฬ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พัชรีศุภกิจ สมภาคกลางการ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[บุญยอด สุขถิ่นไทย]] (ปัจจุบันเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์)
* ศุภกิจ[[บุญยอด กลางการสุขถิ่นไทย]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 
== อ้างอิง ==
8,227

การแก้ไข