ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข่าวช่อง 7HD"

ย้อนการก่อกวน 5 ครั้งของ 119.76.129.136 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Soponwit Sangsai ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการก่อกวน 5 ครั้งของ 119.76.129.136 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Soponwit Sangsai ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
|-
| '''[[สนามข่าว 7 สี]]'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 07:30 น. - 09:15 น.
| เจษฎา อุปนิ<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>ชัยอนันต์ ปันชู<br>ณิชารีย์ พัดทอง<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ<br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]]<br>ศจี วงศ์อำไพ<br>[[อนุวัต เฟื่องทองแดง]]<br>สมโภชน์ โตรักษา<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>[[อดิสรณ์ พึ่งยา]]
|-
| '''ฆ่าโง่'''
วันจันทร์ - วันศุกร์<br> เวลา 09:15 - 09:20 น.<br>(ผลิตร่วมกับ [[เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์]])
| สงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์
|-
| '''[[สนามข่าว 7 สี|สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์]]'''<br>วันเสาร์<br> เวลา 04:40 น. - 07:00 น.<br>วันอาทิตย์<br> เวลา 04:40 น. - 06:55 น.
| เจษฎา อุปนิ<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>ณิชารีย์ พัดทอง<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ<br>ศจี วงศ์อำไพ
|-
| [[กฤษดา นวลมี]]<br>เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช<br>[[กมลาสน์ เอียดศรีชาย]]<br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]]<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์<br>ฐิตาภัสร์ สิริธัญญวงศ์<br>พัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์<br>สมจิตต์ นวเครือสุนทร
|-
| '''ประเด็นเด็ด 7 สี'''<br>วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี<br>เวลา 22:30 - 23:0010 น.
| ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา
|-
| '''ข่าวดึก 7 HD'''<br>วันจันทร์และวันพฤหัสบดี<br>เวลา 01:3040 - 02:3040 น.<br>วันอังคาร - และวันพุธ<br>เวลา 01:0010 - 02:3040 น.<br>วันศุกร์<br>เวลา 01:30 - 02:3040 น.
| ชาดา สมบูรณ์ผล<br>นันทิพัฒน์ โปธาปัน<br>ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์<br>พงศ์ปณต สุรเชษฐพงษ์<br>พิธพงษ์ จตุรพิธพร
ภัทรชัย ปราชญ์อุดม<br>ภานุรัจน์ ศนีบุตร
|-
| '''ห้องข่าววาไรตี้'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 03:3040 - 04:30 น.
| ชาดา สมบูรณ์ผล<br>นันทิพัฒน์ โปธาปัน<br>ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์<br>พงศ์ปณต สุรเชษฐพงษ์<br>พิธพงษ์ จตุรพิธพร
ภัทรชัย ปราชญ์อุดม<br>ภานุรัจน์ ศนีบุตร
* ชาย
** ชนกันต์ กลิ่นสะอาด
** ชนะชัย แก้วผาง
** ณัฐวุฒิ ผังวิวัฒน์ (ข่าวกีฬา)
** เตชะวัฒน์ สุขรักษ์
* กัณฑ์ทัพ เลิศฤทธิเศรษฐ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* กานต์กมล วงศ์วิลัย (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา (ปัจจุบันอยู่[[พีพีทีวีช่อง 8]])
* กุลธิดา พงษ์แจ่ม (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี]])
* [[เกียรติศักดิ์ อุดมนาค]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชมพูนุช ปิยธรรมชัย]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่องเวิร์คพอยท์]])
* ชลธิชา รอดกันภัย (ยุติการทำหน้าที่แล้วปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* [[ชวัลน์ จันทร์ทรัพย์]] (ปัจจุบันอยู่[[ทีเอ็นเอ็น 16]])
* ชัชชญา วิภูษณวิทย์ (ปัจจุบันอยู่[[ททบ.5 เอชดี]])
* ชาญวิทย์ ลัภโต (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชิบ จิตนิยม]] (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* เชิงชาย หว่างอุ่น (ปัจจุบันอยู่ที่ [[ททบ.5 เอชดี]])
* ชนะชัย แก้วผาง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* เชิงชาย หว่างอุ่น (ปัจจุบันอยู่[[ททบ.5 เอชดี]])
* โชติพงษ์ วงศ์พนารักษ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณรงค์เดช สรุโฆษิต (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณฤชา วรรณบวร (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณฤดี จันทรเกษมชัย (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด (เสียชีวิตยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณัฐชยา สงวนสุข (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* ถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา (ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการฝ่ายข่าว[[โมโน 29]])
* ศตกมล วรกุล (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศรศิลป์ มณีวรรณ์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศรัณยู ประชากริช]] (ยุติการทำหน้าที่แล้วปัจจุบันอยู่[[อมรินทร์ทีวี]])
* [[ศศินา วิมุตตานนท์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[สิริลภัส กองตระการ]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[สุฐิตา ปัญญายงค์]] (ปัจจุบันอยู่[[พีพีทีวี]])
* สมโภชน์ โตรักษา (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุดารัตน์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุภาพร ทองไพฑูรย์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
8,276

การแก้ไข