ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข่าวช่อง 7HD"

ลดลง 3,642 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนการก่อกวน 4 ครั้งของ 119.76.129.136 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Soponwit Sangsai ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการก่อกวน 4 ครั้งของ 119.76.129.136 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Soponwit Sangsai ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
|-
| '''เช้าข่าว 7 สี'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 04:30 - 06:00 น.
| [[กมลาสน์ เอียดศรีชาย]] (วันจันทร์และวันพฤหัสบดี)<br>เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ (วันจันทร์ - วันศุกร์)<br>จีรนันท์ เขตพงศ์ (วันอังคาร - วันศุกร์)<br>ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์ (วันจันทร์ - วันพุธและวันศุกร์)<br>ศิริกุล อัตถปัญญาพล (วันอังคาร - วันพฤหัสบดี)<br>ธัญลักษณ์ ฉัตรยาลักษณ์ (ข่าวกีฬา) (วันจันทร์ - วันอังคาร)<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ (ข่าวกีฬา) (วันพุธ - วันพฤหัสบดี)
|-
| '''เช้านี้...ที่หมอชิต'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 06:00 - 07:30 น.
|-
| '''[[สนามข่าว 7 สี]]'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 07:30 น. - 09:15 น.
| [[อนุวัต เฟื่องทองแดง]] (วันจันทร์ -เจษฎา วันอังคารและวันศุกร์)อุปนิ<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]] (วันอังคาร)<br>ชัยอนันต์ ปันชู (วันพุธ - วันศุกร์)<br>ณิชารีย์ พัดทอง (วันพฤหัสบดี)<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ (วันจันทร์)<br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]] (วันอังคาร - วันพุธ)<br>ศจี วงศ์อำไพ<br>[[อนุวัต (วันจันทร์เฟื่องทองแดง]]<br>สมโภชน์ - วันศุกร์)โตรักษา<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]] (สนามข่าวกีฬา) (วันจันทร์และวันพุธ)<br>[[อดิสรณ์ พึ่งยา]] (สนามข่าวกีฬา) (วันอังคารและวันพฤหัสบดี - วันศุกร์)
|-
| '''ฆ่าโง่'''
วันจันทร์ - วันศุกร์<br> เวลา 09:15 - 09:20 น.<br>(ผลิตร่วมกับ [[เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์]])
| สงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์
|-
| '''[[สนามข่าว 7 สี|สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์]]'''<br>วันเสาร์<br> เวลา 04:40 น. - 07:00 น.<br>วันอาทิตย์<br> เวลา 04:40 น. - 06:55 น.
| เจษฎา อุปนิ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]] (วันเสาร์)<br>ณิชารีย์ พัดทอง (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ<br>ศจี (วันอาทิตย์)วงศ์อำไพ
|-
| '''ห้องข่าวภาคเที่ยง'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 11:20 - 12:40 น.
| [[กฤษดา นวลมี]] (วันจันทร์ - วันพุธ)<br>บัวบูชา ปุณณนันท์ (วันอังคาร - วันพฤหัสบดี)<br>สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์ (วันจันทร์และวันพฤหัสบดี - วันศุกร์)<br>[[ณัฐภัสสร สิมะเสถียร]] (เที่ยงบันเทิงสด) (วันจันทร์และวันพุธ)<br>[[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]] (เที่ยงบันเทิงสด) (วันอังคาร)<br>[[พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์]] (เที่ยงบันเทิงสด) (วันพฤหัสบดี) <br>[[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]] (เที่ยงบันเทิงสด) (วันศุกร์)
|-
| '''สะกิดบันเทิง'''<br>วันอาทิตย์<br>เวลา 12:00 - 12:30 น.
|-
| '''7 สี ช่วยชาวบ้าน'''<br>วันจันทร์ - วันพุธ<br>เวลา 12:45 - 13:00 น.
| จีรนันท์ เขตพงศ์<br>ณัฐชนน (วันจันทร์ - วันพุธ)อาภาศรีรัตน์<br>ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์ (วันจันทร์)<br>ภานุรัจน์ ศนีบุตร (วันอังคาร)<br>ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์<br>(วันพุธ)
|-
| '''สด ๆ บทไม่มี'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 13:45 - 13:50 น.
|-
| '''เจาะประเด็นข่าว 7 HD'''<br>วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี<br>เวลา 15:45 - 17:00 น.<br>วันศุกร์<br>เวลา 15:45 - 16:45 น.<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์<br>เวลา 16:30 - 16:55 น.
| ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา (วันอังคาร - วันศุกร์)<br>[[ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ]] (วันจันทร์ - วันเสาร์)<br>[[สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา]] (วันอาทิตย์ - วันศุกร์)<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช (วันเสาร์ - วันจันทร์)<br>[[อดิสรณ์ พึ่งยา]] (ข่าวกีฬา) (วันเสาร์ - วันจันทร์)<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ (ข่าวกีฬา) (วันอังคาร - วันพุธ)<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]] (ข่าวกีฬา) (วันพฤหัสบดี - วันศุกร์)
|-
| '''ถกไม่เถียง'''<br>วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี<br>เวลา 17:00 - 18:00 น.<br>(ผลิตร่วมกับ [[เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์]])
|-
| '''ข่าวภาคค่ำ'''<br>วันจันทร์ - วันอาทิตย์<br>เวลา 19:45 - 20:25 น.
| [[กฤษดา นวลมี]] (วันพฤหัสบดี - วันเสาร์)<br>เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ (วันอาทิตย์ - วันพุธ)<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]] (วันพุธและวันศุกร์ - เสาร์)<br>นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง (วันจันทร์ - วันอังคาร)<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช (วันพุธ - วันพฤหัสบดี)<br>[[กมลาสน์ เอียดศรีชาย]] (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (วันพุธ - วันเสาร์)<br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]] (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (วันอาทิตย์ - วันอังคาร)<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]] (สะเก็ดข่าว) (วันจันทร์ - วันพุธ)<br>สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์<br>ฐิตาภัสร์ (สะเก็ดข่าว)สิริธัญญวงศ์<br>พัทธ์ธีร (วันพฤหัสบดี -รัตน์ประสิทธิ์<br>สมจิตต์ วันอาทิตย์)นวเครือสุนทร
|-
| '''ประเด็นเด็ด 7 สี'''<br>วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี<br>เวลา 22:30 - 23:10 น.
| ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา
|-
| '''ข่าวดึก 7 HD'''<br>วันจันทร์และวันพฤหัสบดี<br>เวลา 01:40 - 02:40 น.<br>วันอังคาร - และวันพุธ<br>เวลา 01:10 - 02:40 น.<br>วันศุกร์<br>เวลา 01:30 - 02:40 น.
| ชาดา สมบูรณ์ผล (วันจันทร์ - วันพุธ)<br>นันทิพัฒน์ โปธาปัน (วันพุธ - วันพฤหัสบดี)<br>ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์ (วันจันทร์ - วันอังคาร)<br>พิธพงษ์พงศ์ปณต จตุรพิธพร (วันอังคารและวันศุกร์)สุรเชษฐพงษ์<br>ภานุรัจน์พิธพงษ์ ศนีบุตร (วันศุกร์)จตุรพิธพร
ภัทรชัย ปราชญ์อุดม<br>ภานุรัจน์ ศนีบุตร
|-
| '''ห้องข่าววาไรตี้'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 03:40 - 04:30 น.
| ชาดา สมบูรณ์ผล (วันจันทร์ - วันพุธ)<br>นันทิพัฒน์ โปธาปัน (วันพุธ - วันพฤหัสบดี)<br>ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์ (วันจันทร์ - วันอังคาร)<br>พิธพงษ์พงศ์ปณต จตุรพิธพร (วันอังคารและวันศุกร์)สุรเชษฐพงษ์<br>ภานุรัจน์พิธพงษ์ ศนีบุตร (วันศุกร์)จตุรพิธพร
ภัทรชัย ปราชญ์อุดม<br>ภานุรัจน์ ศนีบุตร
|-
| '''สะเก็ดข่าววันหยุด'''<br>วันหยุดนักขัตฤกษ์<br>เวลา 12:45 - 13:45 น.
* ชาย
** ชนกันต์ กลิ่นสะอาด
** ชนะชัย แก้วผาง
** ณัฐวุฒิ ผังวิวัฒน์ (ข่าวกีฬา)
** เตชะวัฒน์ สุขรักษ์
** รัตนกรณ์ โต๊ะหมัด
** วิรัช นุชตเวช (ข่าวกีฬา)
** วิสุทธิ์ เพ็ญวิเชียร (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
** ศิริ สาระผล (ข่าวกีฬา)
** อรรถพล ภิญโญ (ข่าวการเมือง)
** ทิพาธี อินทวงศ์พันธ์
** ธัญนันท์ เหล่าบุรินทร์
** พัชรี สมภาค
** พลอยระวี แป้นเจริญ
** มยุรี ไพบูลย์กุลกร
** ศิรัณพร มูลอุทก (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 8]])
** สุวรรณี กรรณสูต (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
** อุทุมพร เจริญลาภ
{{ล่าง}}
* กัณฑ์ทัพ เลิศฤทธิเศรษฐ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* กานต์กมล วงศ์วิลัย (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา (ปัจจุบันอยู่[[พีพีทีวีช่อง 8]])
* กุลธิดา พงษ์แจ่ม (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี]])
* [[เกียรติศักดิ์ อุดมนาค]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชมพูนุช ปิยธรรมชัย]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่องเวิร์คพอยท์]])
* ชลธิชา รอดกันภัย (ยุติการทำหน้าที่แล้วปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* [[ชวัลน์ จันทร์ทรัพย์]] (ปัจจุบันอยู่[[ทีเอ็นเอ็น 16]])
* ชัชชญา วิภูษณวิทย์ (ปัจจุบันอยู่[[ททบ.5 เอชดี]])
* ชาญวิทย์ ลัภโต (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชิบ จิตนิยม]] (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* เชิงชาย หว่างอุ่น (ปัจจุบันอยู่ที่ [[ททบ.5 เอชดี]])
* โชติพงษ์ วงศ์พนารักษ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณรงค์เดช สรุโฆษิต (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณฤชา วรรณบวร (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณฤดี จันทรเกษมชัย (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด (เสียชีวิตยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณัฐชยา สงวนสุข (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* ถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา (ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการฝ่ายข่าว[[โมโน 29]])
* [[ธราวุธ นพจินดา]] (เสียชีวิตแล้ว)
* ธรรมมิก โชติช่วง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ธัญญารัตน์ ถาม่อย (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]]ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ธีรเดช งามเหลือ (ปัจจุบันอยู่[[ไทยพีบีเอส]])
* นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พรรณสิริ จิตรรัตน์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[พิศณุ นิลกลัด]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* พัชรี สมภาค (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พูนศักดิ์ วรรณพงษ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ไพจิตร ภานนท์ (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 8]])
* [[มารีออน อัฟโฟลเทอร์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[มินดา นิตยวรรธนะ]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* มะลิ แซ่ฉิ่น (ยุติการทำหน้าที่แล้วปัจจุบันอยู่[[ช่อง 8]])
* [[ยอดมนู ภมรมนตรี]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ระพีพรรณ ตันติโต (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วรรษมน วัฒโรดม (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[วีรศักดิ์ นิลกลัด]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* วิสุทธิ์ เพ็ญวิเชียร (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วาทิต ตรีครุธพันธุ์ (ปัจจุบันอยู่[[ทีเอ็นเอ็น 16]])
* [[วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[วศิน อัศวนฤนาท]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ศตกมล วรกุล (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศรศิลป์ มณีวรรณ์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศรัณยู ประชากริช]] (ยุติการทำหน้าที่แล้วปัจจุบันอยู่[[อมรินทร์ทีวี]])
* [[ศศินา วิมุตตานนท์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศันสนีย์ นาคพงศ์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศุภรัตน์ นาคบุญนำ]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ศิรัณพร มูลอุทก (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 8]])
* สมเกียรติ หงษ์ทอง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สมชัย ศรีสุนาครัว (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[สิริลภัส กองตระการ]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[สุฐิตา ปัญญายงค์]] (ปัจจุบันอยู่[[พีพีทีวี]])
* สมโภชน์ โตรักษา (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ชนะชัย แก้วผาง (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* สุดารัตน์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุภาพร ทองไพฑูรย์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุภาพชาย บุตรจันทร์ (ปัจจุบันอยู่[[ช่องเวิร์คพอยท์]])
* [[สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุวรรณี กรรณสูต (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุชาดา แก้วนาง (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* นพ.อภิชาติ นิราพาธพงศ์พร (เสียชีวิตแล้ว)
* อายุทัย นนท์นิติรัตน์ (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 8]])
* [[อารยา เอ ฮาร์เก็ต]] (ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ[[ช่อง 3 เอชดี]])
* อุษา หงษ์ขาว (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 8]]ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* อรชพร ชลาดล (ปัจจุบันอยู่[[ไทยรัฐทีวี]])
* [[เอกชัย นพจินดา]] (เสียชีวิตแล้ว)
8,235

การแก้ไข