ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชาธิปัตย์]]
[[หมวดหมู่:พรรคสร้างอนาคตไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
58,246

การแก้ไข