ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุพล ฟองงาม"

เพิ่มขึ้น 81 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[หมวดหมู่:พรรคเพื่อไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคพลังประชารัฐ]]
[[หมวดหมู่:พรรคสร้างอนาคตไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]]
57,896

การแก้ไข