ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายคาร์ล ฟิลิป ดยุกแห่งแวร์มลันด์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
 
== พระอิสริยยศ ==
* 13 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2522: เจ้าสมเด็จเจ้าฟ้าชาย มกุฎราชกุมารแห่งสวีเดน (His Royal Highness The Crown Prince of Sweden)
* 1 มกราคม พ.ศ. 2523 – ปัจจุบัน: เจ้าสมเด็จเจ้าฟ้าชายคาร์ล ฟิลิปแห่งสวีเดน ดยุกแห่งวาร์มลานด์ (His Royal Highness Prince Carl Philip of Sweden, Duke of Värmland)
 
{{เริ่มกล่อง}}
ผู้ใช้นิรนาม