ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ]]
* [[สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ]]
* [[รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย#สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ|สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ]]
 
| group2 = [[รัฐวิสาหกิจ]]
58,007

การแก้ไข