ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง ทีวี"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น ไทยพีบีเอส เอชดี
(แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนด้วยบอต)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น ไทยพีบีเอส เอชดี)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง PAWS [2.1]
#REDIRECTเปลี่ยนทาง [[สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เอชดี]]
160,598

การแก้ไข