ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เต สเลอวิม โรมือนีเย!"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น เตสเลอวิม รอมือนีเย!
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น เตสเลอวิม รอมือนีเย!)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง PAWS [2.1]
 
#เปลี่ยนทาง [[เตสเลอวิมรอมือนีเยเตสเลอวิม รอมือนีเย!]]
163,159

การแก้ไข