ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น ไทยพีบีเอส เอชดี
(เปลี่ยนทางหน้าไปยัง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น ไทยพีบีเอส เอชดี)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง ถูกย้อนกลับแล้ว PAWS [2.1]
#เปลี่ยนทาง [[สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เอชดี]]
160,682

การแก้ไข