ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไรน์ฮาร์ท ไฮดริช"

 
=== กฤษฏีกาค่ำคืนและสายหมอก ===
ในช่วงปลาย 1940 กองทัพเยอรมันได้เข้ารุกรานพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันตก ในปีต่อมา หน่วยเอ็สเดของไฮดริชได้รับมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฤษฏีกา[[ค่ำคืนและสายหมอก]] ('''นัคท์ อุนท์ เนเบิล'''){{sfn|Bracher|1970|p=418}} ตามที่กฤษฏีกาได้ระบุไว้ว่า "บุคคลที่ภัยต่อความมั่นคงของเยอรมัน" จะต้องถูกจับกุมด้วยวิธีที่รอบคอบสุขุมมากที่สุด: "ภายใต้ค่ำคืนอันมืดมิดและสายหมอก" ผู้คนได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่มีใครสามารถรับรู้ถึงที่อยู่หรือชะตากรรมของพวกเขา สำหรับนักโทษแต่ละคน หน่วยเอ็สเดจะต้องกรอกแบบสอบถามที่ระบุถึงข้อมูลส่วนตัว ประเทศต้นกำเนิด และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมต่อไรช์ แบบสอบถามฉบับนี้จะถูกใส่ไว้ในซองที่ถูกประทับตราที่เขียนว่า "นัคท์ อุนท์ เนเบิล" และส่งไปยังกรมการใหญ่ความมั่นคงไรช์(RSHA) ใน[[SS Main Economic and Administrative Office|กรมการใหญ่เศรษฐการและอำนวยการ]](WVHA) "แฟ้มผู้ต้องขังส่วนกลาง" ซึ่งเป็นแฟ้มข้อมูลค่ายกักกันหลายแห่ง ผู้ต้องขังเหล่านี้จะได้รับรหัส "นักโทษลับ" เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะแตกต่างจากรหัสสำหรับเชลยศึก อาชญากร ชาวยิว ยิปซี เป็นต้น กฤษฏีกาฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ ภายหลังจากการเสียชีวิตของไฮดริช จำนวนที่แน่นอนของผู้คนที่สูญหายภายใต้โดยที่มีการจัดตั้งขึ้นในเชิงบวก แต่คาดการณ์ว่ามีจำนวนประมาณ 7,000 คน<ref name="ushmm Night And Fog Decree" />
 
=== นโยบายต่อต้านชาวโปแลนด์ ===
7,101

การแก้ไข