ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีในประเทศไทย"

! คณะ !! มหาวิทยาลัย
|-
| หลักสูตรบัญชีบัณฑิต || [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพ|มหาวิทยาลัย]]แม่โจ้ วิทยาเขตแพร่
|-
| คณะบริหารธุรกิจ || [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]]
ผู้ใช้นิรนาม