ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:พหุนามเลอจองดร์"

Taweetham ย้ายหน้า พูดคุย:พหุนามเลอจองดร์ ไปยัง พูดคุย:พหุนามเลอฌ็องดร์: ตามบทความชื่อบุคคล
(Taweetham ย้ายหน้า พูดคุย:พหุนามเลอจองดร์ ไปยัง พูดคุย:พหุนามเลอฌ็องดร์: ตามบทความชื่อบุคคล)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(ไม่แตกต่าง)
44,833

การแก้ไข