ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ประกาศ/หัวข้ออภิปราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<!-- หัวข้อใหม่อยู่บน คงไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์/ตามความสนใจของชุมชน/ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีให้แสดงผล ถ้าไม่มีการอภิปรายให้ใส่ * ''ไม่มีหัวข้ออภิปราย''-->
* 12 มกราคม - [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ไอคอนแสดง FA/GA ในภาษาอื่น|ไอคอนแสดง FA/GA ในภาษาอื่น]]
* 5 ธันวาคม - [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/การเพิ่มเกณฑ์สำหรับส่วน "เรื่องจากข่าว" ให้รวมกรณีข่าวท้องถิ่น|การเพิ่มเกณฑ์สำหรับส่วน "เรื่องจากข่าว" ให้รวมกรณีข่าวท้องถิ่น]]
* 4 ธันวาคม – [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/การเข้าถึงการใช้งานเครื่องมือตรวจฉบับร่าง|เกณฑ์การเข้าถึงการใช้งานเครื่องมือตรวจฉบับร่าง]]
17,404

การแก้ไข