นายพิพัฒน์ คำภีระ

เข้าร่วมเมื่อ 10 พฤษภาคม 2561
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
| term_start1 = 1 มกราคม พ.ศ. 2560 <br>({{อายุปีและวัน|2017|01|01}})
| order2 = บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
| term_start2 = 15 พฤษาคม พ.ศ. 25612562
| term_end2 = 26 มิถุนายน พ.ศ. 25622563<br>({{อายุปีและวัน|20192020|05|15|20202021|06|26}})
| birth_date = 11 มิถุนายน พ.ศ.2541 <br>({{อายุปีและวัน|1998|06|11}})
| birth_place = [[จังหวัดลำปาง]] [[ประเทศไทย]]