ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปราณี สังขะตะวรรธน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
|เกียรติประวัติ =
}}
'''รองศาสตราจารย์ ปราณี สังขะตะวรรธน์''' เป็นอดีต[[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] เป็นอธิการบดีหญิงคนแรกของ มสธ. และเคยปฏิบัติหน้าที่รักษาการอธิการบดี ในปี 2563-2564<ref>[https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/102964-isranews-524.html สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 'มานิตย์ จุมปา' เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี มสธ.]</ref>
 
== การศึกษา ==
 
== ประสบการณ์การทำงาน ==
รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ เริ่มทำงานในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] เมื่อปี พ.ศ. 2531 <ref>http://www.komchadluek.net/2008/06/09/x_edu_e001_206086.php?news_id=206086</ref> ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ในปี พ.ศ. 2548 ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในปี พ.ศ. 2550 และเป็นอธิการบดี คนที่ 5 ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2551 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/123/17.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]</ref> ต่อมาในปี 2563 เธอได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จนถึงปี 2564
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
57,956

การแก้ไข