ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เป็นต่อ"

ลดลง 666 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
=== พ.ศ. 2557 ===
{| class="wikitable" style="font-size:100%;collapsible width: 100%; text-align: center;collapsed"
! style="color:; background-color: #CEAC41; color:#FFFFFF" width="3%" |#
! style="color:; background-color: #CEAC41; color:#FFFFFF" width="11%" |วันออกอากาศ
! style="color:; background-color: #CEAC41; color:#FFFFFF" width="12%" |ชื่อตอน
! style="color:; background-color: #CEAC41; color:#FFFFFF" width="14%" |รับเชิญ
|- align="center" bgcolor="#FFFFFF" id="pentor403"
 
=== พ.ศ. 2558 ===
{| class="wikitable" style="font-size:100%;collapsible width: 100%; text-align: center;collapsed"
! style="color:; background-color: #54C571; color:#FFFFFF" width="3%" |#
! style="color:; background-color: #54C571; color:#FFFFFF" width="11%" |วันออกอากาศ
! style="color:; background-color: #54C571; color:#FFFFFF" width="12%" |ชื่อตอน
! style="color:; background-color: #54C571; color:#FFFFFF" width="14%" |รับเชิญ
|- align="center" bgcolor="#FFFFFF" id="pentor416"
 
=== พ.ศ. 2559 ===
{| class="wikitable" style="font-size:100%;collapsible width: 100%; text-align: center;collapsed"
! style="color:; background-color: #F0E68C; color:#zzzzzz" width="3%" |#
! style="color:; background-color: #F0E68C; color:#zzzzzz" width="11%" |วันออกอากาศ
! style="color:; background-color: #F0E68C; color:#zzzzzz" width="12%" |ชื่อตอน
! style="color:; background-color: #F0E68C; color:#zzzzzz" width="14%" |รับเชิญ
|- align="center" bgcolor="#FFFFFF" id="pentor467"
 
=== เป็นต่อ 2017 ===
{| class="wikitable" style="font-size:100%;collapsible width: 100%; text-align: center;collapsed"
! style="color:; background-color: #d8bfd8; color:#zzzzzz" width="3%" |#
! style="color:; background-color: #d8bfd8; color:#zzzzzz" width="10%" |วันออกอากาศ
! style="color:; background-color: #d8bfd8; color:#zzzzzz" width="12%" |ชื่อตอน
! style="color:; background-color: #d8bfd8; color:#zzzzzz" width="15%" |รับเชิญ
|- align="center" bgcolor="#FFFFFF" id="pentor508"
|1
 
=== เป็นต่อ 2018 ===
{| class="wikitable" style="font-size:100%;collapsible width: 100%; text-align: center;collapsed"
! style="color:; background-color: #48D1CC; color:#zzzzzz" width="3%" |#
! style="color:; background-color: #48D1CC; color:#zzzzzz" width="10%" |วันออกอากาศ
! style="color:; background-color: #48D1CC; color:#zzzzzz" width="12%" |ชื่อตอน
! style="color:; background-color: #48D1CC; color:#zzzzzz" width="15%" |รับเชิญ
|- align="center" bgcolor="#ffffff" id="pentor555"
|1
 
=== เป็นต่อ 2019 ===
{| class="wikitable" style="font-size:100%;collapsible width: 100%; text-align: center;collapsed"
! style="color:; background-color: #ED4431; color:#FFFFFF" width="3%" |#
! style="color:; background-color: #ED4431; color:#FFFFFF" width="10%" |วันออกอากาศ
! style="color:; background-color: #ED4431; color:#FFFFFF" width="12%" |ชื่อตอน
! style="color:; background-color: #ED4431; color:#FFFFFF" width="15%" |รับเชิญ
|- align="center" bgcolor="#FFFFFF" id="pentor605"
|1
 
=== เป็นต่อ 2020 ===
{| class="wikitable" style="font-size:100%;collapsible width: 100%; text-align: center;collapsed"
! style="color:; background-color: #FF6347; color:#FFFFFF" width="3%" |#
! style="color:; background-color: #FF6347; color:#FFFFFF" width="10%" |วันออกอากาศ
! style="color:; background-color: #FF6347; color:#FFFFFF" width="12%" |ชื่อตอน
! style="color:; background-color: #FF6347; color:#FFFFFF" width="15%" |รับเชิญ
|- align="center" bgcolor="#FFFFFF" id="pentor651"
|1
 
=== เป็นต่อ 2021 ===
{| class="wikitable" style="font-size:100%;collapsible width: 100%; text-align: center;collapsed"
! style="color:; background-color: #6699CC; color:#FFFFFF" width="3%" |#
! style="color:; background-color: #6699CC; color:#FFFFFF" width="10%" |วันออกอากาศ
! style="color:; background-color: #6699CC; color:#FFFFFF" width="12%" |ชื่อตอน
! style="color:; background-color: #6699CC; color:#FFFFFF" width="15%" |รับเชิญ
|- align="center" bgcolor="#FFFFFF" id="pentor695"
|1
 
=== เป็นต่อ 2022 ===
{| class="wikitable" style="font-size:100%;collapsible width: 100%; text-align: center;collapsed"
! style="color:; background-color: #ED4431; color:#FFFFFF" width="3%" |#
! style="color:; background-color: #ED4431; color:#FFFFFF" width="10%" |วันออกอากาศ
! style="color:; background-color: #ED4431; color:#FFFFFF" width="12%" |ชื่อตอน
! style="color:; background-color: #ED4431; color:#FFFFFF" width="15%" |รับเชิญ
|- align="center" bgcolor="#FFFFFF" id="pentor731"
|1
26,000

การแก้ไข