ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| วันตาย = 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
| วันบวช = 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
| พรรษา = 80|2484|5|20|2563|12|22|อายุ=100​ ปี|วันบวชเณร=22​ ตุลาคม​ พ.ศ.2478|จังหวัด=กรุงเทพมหานคร​|สังกัด=ธรรมยุ​ติกนิกาย|วัด=วัดธรรมมงคล​เถา​บุญญนนท์วิหาร|วุฒิ=น.ธ.เอก, กศ.ด.(กิตติ์), ค.ด.(กิตติ์), ปร.ด.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์), พบ.ด.(กิตติ์), ศน.ด.(กิตติ์), ศศ.ด.(กิตติ์)|ตำแหน่ง=อดีตเจ้าอาวาส​วัด​ธรรมมงคล,อดีตประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศ​แคนาดา​|ลิขิต=Signature of Viriyang.png}}
'''สมเด็จพระญาณวชิโรดม''' นามเดิม '''วิริยังค์ บุญฑีย์กุล''' ฉายา '''สิรินฺธโร''' (7 มกราคม พ.ศ. 2463 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563) เป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ]]ฝ่าย[[ธรรมยุติกนิกาย]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร]]
 
12,478

การแก้ไข