ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย/หมวด 3"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
|-valign="top" style="background-color:lightgreen"
! scope="row" | 3541
| ทางเข้าองครักษ์ || ถนนองครักษ์ - บางน้ำเปรี้ยว (เชื่อมต่อจาก[[ทางหลวงชนบท นย.3001]]) || นครนายก
|-valign="top" style="background-color:lightgreen"
! scope="row" | 3542
817

การแก้ไข