ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสารภี"

ลดลง 65 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
[[ท้กิ้ผกพ้ผำก้ด้ผก้กะ|ท้]]องที่ท้องที่อำเภอสารภีประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 12 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลยางเนิ้ง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางเนิ้งทั้งตำบล บางส่วนของตำบลสารภี และบางส่วนของตำบลหนองผึ้ง
* '''เทศบาลตำบลสารภี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสารภี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง)
28,369

การแก้ไข