ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงบุรกรรมโกวิท (ล้อม บุรกรรมโกวิท)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ว.ป.ร.3|2485}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/029/1125_1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๖], เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๒๙ ง หน้า ๑๑๒๖, ๒๘ เมษายน ๒๔๘๕</ref>
{{อ.ป.ร.2|2493}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/054/4729.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘], เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๕๔ ง หน้า ๔๗๒๙, ๓ ตุลาคม ๒๔๙๓</ref>
{{ภ.ป.ร.3|2498}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/088/2774.PDF แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๘๘ ง หน้า ๒๗๗๔, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๘</ref>
 
== อ้างอิง ==
18,437

การแก้ไข