ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:บทความหมายถึงอะไร"

แก้ไข
(ย้อนการแก้ไขที่ 9825992 สร้างโดย Kongpcth (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(แก้ไข)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{หน้าสารสนเทศวิกิพีเดีย|WPIP:WIAA192.174.168|WP:AS}}
{{Namespaces}}
'''บทความ''' ของวิกิพีเดีย หมายถึง หน้าหนึ่งหน้า ที่มีข้อมูล รายชื่อ ตาราง หรือแผนภูมิ ทั้งนี้ ที่มีเนื้อหาเป็นสารานุกรม
ผู้ใช้นิรนาม