ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงบุรกรรมโกวิท (ล้อม บุรกรรมโกวิท)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
| footnotes =
}}
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก '''หลวงบุรกรรมโกวิท (ล้อม บุรกรรมโกวิท)''' นามเดิม '''ล็อก ดิษยนิยม''' เป็นอดีต[[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย]] ในรัฐบาลจอมพล [[แปลก พิบูลสงคราม]] เมื่อปี พ.ศ. 2500 อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี]] และอดีตเลขาธิการ[[สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์]]<ref>[https://asa.or.th/about-us-th/history-th/ ประวัติสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์]</ref>
 
== ประวัติ ==
21,664

การแก้ไข