ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข่าวช่อง 7HD"

เพิ่มขึ้น 83 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนการก่อกวน 3 ครั้งของ 119.76.129.33 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Soponwit Sangsai ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการก่อกวน 3 ครั้งของ 119.76.129.33 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Soponwit Sangsai ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
! รายการ !! ผู้ประกาศข่าว
|-
| '''เช้าข่าว 7 HDสี'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 04:30 - 0506:3000 น.
| [[กมลาสน์ เอียดศรีชาย]]<br>เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์<br>จีรนันท์ เขตพงศ์<br>ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์<br>ศิริกุล อัตถปัญญาพล<br>ธัญลักษณ์ ฉัตรยาลักษณ์<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ
|-
| '''เช้านี้...ที่หมอชิต'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 0506:3000 - 07:30 น.
| [[ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ]]<br>[[สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา]]<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช<br>พิสิทธิ์ กีรติการกุล
|-
| '''[[สนามข่าว 7 HDสี]]'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์<br>เวลา 07:30 น. - 09:20 น.
| เจษฎา อุปนิ<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>ชัยอนันต์ ปันชู<br>ณิชารีย์ พัดทอง<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ <br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]]<br>ศจี วงศ์อำไพ<br>[[อนุวัต เฟื่องทองแดง]]<br>สมโภชน์ โตรักษา<br>วาทิต ตรีครุธพันธ์<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>[[อดิสรณ์ พึ่งยา]]<br>สงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์
|-
| '''[[สนามข่าว 7 สี|สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์]]'''<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์<br>เวลา 04:40 น. - 07:00 น.
| เจษฎา อุปนิ<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>ณิชารีย์ พัดทอง<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ<br>ศจี วงศ์อำไพ
|-
| '''ห้องข่าวภาคเที่ยง 7 HD'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 11:20 - 12:40 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11:20 น. - 12:40 น. (วันจันทร์,วันอังคาร,วันพฤหัสบดี,วันศุกร์) และเวลา 11:20 น. - 12:55 น. (วันพุธ)
| [[กฤษดา นวลมี]]<br>บัวบูชา ปุณณนันท์<br>สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์<br>[[สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา]]<br>[[ชมพูนุช ปิยธรรมชัย]]<br>[[ณัฐภัสสร สิมะเสถียร]]<br>[[ธนิศ แก้วนาค]]<br>[[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]]<br>[[พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์]]<br>[[วศิน อัศวนฤนาท]]<br>[[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]]
| [[ปณิตา ธรรมวัฒนะ]]<br>[[ดรุณี สุทธิพิทักษ์]]<br>[[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]]<br>[[กิตตน์ก้อง ขำกฤษ]]<br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]]
|-
| '''7 HDสี ช่วยชาวบ้าน'''<br>วันจันทร์ - วันพุธ เวลา 12:45 - 13:00 น.
|จีรนันท์ เขตพงศ์<br>ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์<br>ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์<br>ภานุรัจน์ ศนีบุตร
|-
| [[ทิน โชคกมลกิจ]]
|-
| '''ข่าวภาคค่ำ 7 HD'''<br>วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 19:45 - 20:25 น.
| [[กฤษดา นวลมี]]<br>เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช<br>[[กมลาสน์ เอียดศรีชาย]]<br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]]<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์<br>ฐิตาภัสร์ สิริธัญญวงศ์<br>พัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์<br>สมจิตต์ นวเครือสุนทร
|-
| '''ประเด็นเด็ด 7 HDสี'''<br>วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี<br>เวลา 22:30 - 23:10 น.
| ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา
|-
| '''ข่าวดึก 7 HD'''<br>วันจันทร์และวันพฤหัสบดี<br>เวลา 01:40 - 02:5040 น.<br>วันอังคารและวันพุธ<br>เวลา 01:10 - 02:5040 น.<br>วันศุกร์<br>เวลา 01:30 - 02:5040 น.
| ชาดา สมบูรณ์ผล<br>นันทิพัฒน์ โปธาปัน<br>ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์<br>พงศ์ปณต สุรเชษฐพงษ์<br>พิธพงษ์ จตุรพิธพร
ภัทรชัย ปราชญ์อุดม<br>ภานุรัจน์ ศนีบุตร
| [[กฤษดา นวลมี]]<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์
|-
| '''ข่าวเด็ด 7 HDสี'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 13:45 - 13:50 น.<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์<br>เวลา 09:00 - 09:08 น.<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์<br>เวลา 09:40 - 09:45 น.<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 11:55 - 12:00 น.<br>วันเสาร์ เวลา 15.25 -15.30 น.<br>วันอาทิตย์ เวลา 14:24 - 14:27 น.<br>วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา 22:25 - 22:30 น.<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 23:25 - 23:30 น.
| ทีมผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD
** ศิริ สาระผล (ข่าวกีฬา)
** อรรถพล ภิญโญ (ข่าวการเมือง)
** อายุทัย นนท์นิติรัตน์
{{กลาง}}
* หญิง
* พลากร สมสุวรรณ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่[[พีพีทีวี]])
* พัชรินทร์ สุวรรณวงศ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พรรณสิริ จิตรรัตน์ (ยุติการทำหน้าที่แล้วปัจจุบันเป็นครูสอน[[โยคะ]])
* ธนวรรษ โฆษิตสุข (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[พิศณุ นิลกลัด]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* ภัทร จึงกานต์กุล (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ภาณุพงศ์ สุรภาพ (ปัจจุบันอยู่ที่[[เนชั่นทีวี]])
* [[พชร ปัญญายงค์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ภาษิต อภิญญาวาท]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[มนตรี อุดมพงษ์]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[ศศินา วิมุตตานนท์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* อรชพร ชลาดล (ปัจจุบันอยู่[[ไทยรัฐทีวี]])
* [[ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ศักดินา รักษ์อุดมการณ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วิเชียร ก่อกิจกุศล (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สรายุทธ ทองเจริญ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* หนึ่งฤดี อินทรโมฬ (ยุติการการทำหน้าที่แล้ว)
* ศุภกิจ กลางการ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[บุญยอด สุขถิ่นไทย]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
8,235

การแก้ไข