ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข่าวช่อง 7HD"

ลดลง 2,341 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9810123 โดย Soponwit Sangsai (พูดคุย) ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9810123 โดย Soponwit Sangsai (พูดคุย) ด้วยสจห.)
! รายการ !! ผู้ประกาศข่าว
|-
| '''ข่าวเช้ารุ่งอรุณข่าว 7 HDสี'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 04:30 - 0506:3000 น.
| [[กมลาสน์ เอียดศรีชาย]]<br>[[กฤษดาเกณฑ์สิทธิ์ นวลมี]]กันธจันทร์<br>ภานุรัจน์จีรนันท์ ศนีบุตรเขตพงศ์<br>ภัทรชัยณัฐชนน ปราชญ์อุดมอาภาศรีรัตน์<br>เกวลีศิริกุล ปลัดกองอัตถปัญญาพล<br>ธัญลักษณ์ ฉัตรยาลักษณ์<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ
|-
| '''ข่าวเช้า 7 HDนี้...ที่หมอชิต'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 0506:3000 - 07:30 น.
| [[ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ]]<br>[[สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา]]<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช<br>พิสิทธิ์ กีรติการกุล
| จีรนันท์ เขตพงศ์<br>ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์<br>[[อรชุน รินทรวิฑูรย์]]<br>ธัญลักษณ์ ฉัตรยาลักษณ์<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช<br>ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์<br>ศิริกุล อัตถปัญญาพล
|-
| '''[[สนามข่าว 7 HDสี]]'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์<br>เวลา 07:30 น. - 09:20 น.
| เจษฎา อุปนิ<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>ชัยอนันต์ ปันชู<br>ณิชารีย์ พัดทอง<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ <br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]]<br>ศจี วงศ์อำไพ<br>[[อนุวัต เฟื่องทองแดง]]<br>สมโภชน์ โตรักษา<br>วาทิต ตรีครุธพันธ์<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>[[อดิสรณ์ พึ่งยา]]<br>สงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์
|-
| '''[[สนามข่าว 7 สี|สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์]]'''<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์<br>เวลา 04:40 น. - 07:00 น.
| เจษฎา อุปนิ<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>ณิชารีย์ พัดทอง<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ<br>ศจี วงศ์อำไพ
|-
| '''ห้องข่าวภาคเที่ยง 7 HD'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 12:00 - 13:55 น.<br>วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 11:0020 - 12:0040 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11:20 น. - 12:40 น. (วันจันทร์,วันอังคาร,วันพฤหัสบดี,วันศุกร์) และเวลา 11:20 น. - 12:55 น. (วันพุธ)
| [[กฤษดา นวลมี]]<br>สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์<br>[[สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา]]<br>เกวลี ปลัดกอง<br>ญาณิชสา สิริมูลกุล<br>พิสิทธิ์ กีรติการกุล<br>[[อดิสรณ์ พึ่งยา]]<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>[[พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน]]
| [[กฤษดา นวลมี]]<br>บัวบูชา ปุณณนันท์<br>สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์<br>[[สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา]]<br>[[ชมพูนุช ปิยธรรมชัย]]<br>[[ณัฐภัสสร สิมะเสถียร]]<br>[[ธนิศ แก้วนาค]]<br>[[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]]<br>[[พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์]]<br>[[วศิน อัศวนฤนาท]]<br>[[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]]
|-
| '''สด ๆ บทไม่มีสะกิดบันเทิง'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์อาทิตย์ เวลา 1312:5500 - 1412:0030 น.
| [[ปณิตา ธรรมวัฒนะ]]<br>[[ดรุณี สุทธิพิทักษ์]]<br>[[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]]<br>[[กิตตน์ก้อง ขำกฤษ]]<br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]]
| [[ธนิศ แก้วนาค]]
|-
| '''7 HDสี อาสาเพื่อประชาชนช่วยชาวบ้าน'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์พุธ เวลา 1412:0545 - 1513:00 น.
| ภาสพล โตหอมบุตร<br>จีรนันท์ เขตพงศ์<br>ญาณิชสาณัฐชนน สิริมูลกุลอาภาศรีรัตน์<br>เกวลีปิ่นปินัทธ์ ปลัดกองฐากุลวีรนันท์<br>พรเทพภานุรัจน์ สิงหกุลศนีบุตร
|-
| '''เจาะประเด็นข่าวบ่ายสามโมง 7 HD'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์พฤหัสบดี เวลา 15:45 - 17:00 น.<br>วันศุกร์ เวลา 15:45 - 16:0045 น.<br>วันเสาร์ เวลา 16:30 - 16:55 น.<br>วันอาทิตย์ เวลา 16:30 - 17:10 น.
| ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา<br>[[ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ]]<br>[[สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา]]<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช<br>ณัฐวุฒิ ผังวิวัฒน์<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ <br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]
| [[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์<br>บัวบูชา ปุณณนันท์<br>ชาดา สมบูรณ์ผล<br>นันทิพัฒน์ โปธาปัน<br>ภัทรชัย ปราชญ์อุดม<br>ฐิตาภัสร์ สิริธัญญวงศ์<br>พิธพงษ์ จตุรพิธพร
|-
| '''สะกิดบันเทิงถกไม่เถียง'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์พฤหัสบดี เวลา 1617:00 - 1618:3000 น.<br>(ผลิตร่วมกับ [[เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์]])
| [[ทิน โชคกมลกิจ]]
| [[ปณิตา ธรรมวัฒนะ]]<br>[[ดรุณี สุทธิพิทักษ์]]<br>[[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]]<br>[[กิตตน์ก้อง ขำกฤษ]]<br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]]<br>[[วศิน อัศวนฤนาท]]<br>[[ณัฐภัสสร สิมะเสถียร]]
|-
| '''ข่าวเย็น 7 HDภาคค่ำ'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16:30 - 18:00 น.<br>วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 1619:3045 - 1720:0025 น.
| [[กฤษดา นวลมี]]<br>เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช<br>[[กมลาสน์ เอียดศรีชาย]]<br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]]<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์<br>ฐิตาภัสร์ สิริธัญญวงศ์<br>พัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์<br>สมจิตต์ นวเครือสุนทร
| ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา<br>[[ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ]]<br>[[สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา]]<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช<br>ณัฐวุฒิ ผังวิวัฒน์<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]
|-
| '''ข่าวค่ำประเด็นเด็ด 7 HDสี'''<br>วันจันทร์ - วันอาทิตย์ พฤหัสบดี<br>เวลา 1922:4530 - 2023:2510 น.
| [[กฤษดา นวลมี]]<br>เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช<br>[[กมลาสน์ เอียดศรีชาย]]<br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]]<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์<br>สมจิตต์ นวเครือสุนทร
|-
| '''ประเด็นเด็ด 7 HD'''<br>วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี<br>เวลา 22:30 - 23:00 น.
| ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา
|-
| '''ข่าวดึก 7 HD'''<br>วันจันทร์และวันพฤหัสบดี<br>เวลา 01:3040 - 02:3040 น.<br>วันอังคารและวันพุธ<br>เวลา 01:0010 - 02:3040 น.<br>วันศุกร์<br>เวลา 01:30 - 02:3040 น.
| ชาดา สมบูรณ์ผล<br>นันทิพัฒน์ โปธาปัน<br>ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์<br>บัวบูชาพงศ์ปณต ปุณณนันท์สุรเชษฐพงษ์<br>ภัทรชัยพิธพงษ์ ปราชญ์อุดม<br>ภานุรัจน์ ศนีบุตรจตุรพิธพร
ภัทรชัย ปราชญ์อุดม<br>ภานุรัจน์ ศนีบุตร
|-
| '''สะเก็ดห้องข่าววันหยุดวาไรตี้'''<br>วันหยุดนักขัตฤกษ์จันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 1303:0040 - 1304:5530 น.
| ชาดา สมบูรณ์ผล<br>นันทิพัฒน์ โปธาปัน<br>ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์<br>พงศ์ปณต สุรเชษฐพงษ์<br>พิธพงษ์ จตุรพิธพร
ภัทรชัย ปราชญ์อุดม<br>ภานุรัจน์ ศนีบุตร
|-
| '''สะเก็ดข่าววันหยุด'''<br>วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 12:45 - 13:45 น.
| [[กฤษดา นวลมี]]<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์
|-
| '''ข่าวเด็ด 7 HDสี'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 1413:0045 - 1413:0550 น.<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์<br>เวลา 08:00 - 08:05 น.<br>วันเสาร์ - อาทิตย์<br>เวลา 09:00 - 09:0508 น.<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 14:27 - 14:30 น.<br>วันเสาร์ เวลา 1509:2540 -15:30 น.<br><br>วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา 22:25 - 2209:3045 น.<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 23:25 - 23:30 น.
เวลา 11:55 - 12:00 น.<br>วันเสาร์ เวลา 15.25 -15.30 น.<br>วันอาทิตย์ เวลา 14:24 - 14:27 น.<br>วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา 22:25 - 22:30 น.<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 23:25 - 23:30 น.
| ทีมผู้ประกาศข่าวช่อง 7 HD
| ทีมผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD
|}
 
{{บน}}<!--เรียงตามลำดับตัวอักษร-->
* ชาย
** กัณฑ์ทัพ เลิศฤทธิเศรษฐ์
** ภาสพล โตหอมบุตร
** ชนกันต์ กลิ่นสะอาด
** ชนะชัย แก้วผาง
** ณัฐวุฒิ ผังวิวัฒน์ (ข่าวกีฬา)
** เตชะวัฒน์ สุขรักษ์
** ธนพัต กิตติบดีสกุล
** พรเทพ สิงหกุล
** ธนนันท์ วงศ์วศวัฒน์
** ธีรัช โพธิ์พานิช (ข่าวกีฬา)
** นันทิพัฒน์ โปธาปัน
** พงศ์ปณต สุรเชษฐพงษ์
** พรเทพ สิงหกุล
** พัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์
** พิธพงษ์ จตุรพิธพร
** ไพศาล รัตนบันเทิง
** ภัทรชัย ปราชญ์อุดม
** รัตนกรณ์ โต๊ะหมัด
** วิรัช นุชตเวช (ข่าวกีฬา)
** วิสุทธิ์ เพ็ญวิเชียร
** ศิริ สาระผล (ข่าวกีฬา)
** ไพศาล รัตนบันเทิง
** อรรถพล ภิญโญ (ข่าวการเมือง)
** อายุทัย นนท์นิติรัตน์
{{กลาง}}
* หญิง
** ชาดา สมบูรณ์ผล
** ญาณิชสา สิริมูลกุล
** เกวลี ปลัดกอง
** ทิพาธี อินทวงศ์พันธ์
** ธัญนันท์ เหล่าบุรินทร์
** พัชรี สมภาค
** พลอยระวี แป้นเจริญ
** มยุรี ไพบูลย์กุลกร
** มะลิ แซ่ฉิ่น
** ศิรัณพร มูลอุทก
** สุชาดา แก้วนาง
** สุวรรณี กรรณสูต
** อุทุมพร เจริญลาภ
{{ล่าง}}
 
== อดีตผู้ประกาศและพิธีกรข่าว ==
* [[กนก รัตน์วงศ์สกุล]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ท็อปนิวส์]] และ [[ททบ.5 เอชดี]])
* กนกวรรณ ทองเกตุ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* กุลธิดา พงษ์แจ่ม (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี]])
* ขนิษฐา สาระจูฑะ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ผศ.ดร.คารินา โชติรวี (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[คำรณ หว่างหวังศรี]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้วอยู่ที่[[ททบ.5 เอชดี]])
* [[จรณชัย ศัลยพงษ์]] (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์]] (ปัจจุบันทำเว็บเพจของตนเองในชื่อ The Matter)
* [[จักรพันธุ์ ยมจินดา]] (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พงศ์ปณตจินตนา สุรเชษฐพงษ์แสงสว่าง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[เจก รัตนตั้งตระกูล]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ทีเอ็นเอ็น 16]])
* จินตนา แสงสว่าง (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* ชนะวัฒน์ บุนนาค (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[เจก รัตนตั้งตระกูล]] (ปัจจุบันอยู่[[ทีเอ็นเอ็น 16]])
* [[ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่องเวิร์คพอยท์]])
* ชนะวัฒน์ บุนนาค (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชมพูนุชชลธิชา ตัณฑเศรษฐี]]รอดกันภัย (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่องเวิร์คพอยท์เนชั่นทีวี]])
* ชลธิชา[[ชวัลน์ รอดกันภัยจันทร์ทรัพย์]] (ปัจจุบันอยู่ที่ [[เนชั่นทีวีทีเอ็นเอ็น 16]])
* [[ชวัลน์ชัชชญา จันทร์ทรัพย์]]วิภูษณวิทย์ (ปัจจุบันอยู่ที่ [[ทีเอ็นเอ็นททบ.5 16เอชดี]])
* ชัชชญาเชิงชาย วิภูษณวิทย์หว่างอุ่น (ปัจจุบันอยู่ที่ [[ททบ. 5 เอชดี]])
* โชติพงษ์ วงศ์พนารักษ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* เชิงชาย หว่างอุ่น (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* โชติพงษ์[[มารีออน วงศ์พนารักษ์อัฟโฟลเทอร์]] (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณรงค์เดช สรุโฆษิต (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วิรัช นุตชเวช (ปัจจุบันอยู่[[ททบ.5]])
* ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด (ปัจจุบันอยู่ที่[[ไทยรัฐทีวี]])
* กัณฑ์ทัพ เลิศฤทธิเศรษฐ์ (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* ณัฐชยา สงวนสุข (ปัจจุบันอยู่ที่[[ทีเอ็นเอ็น 16]])
* [[มารีออน อัฟโฟลเทอร์]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* ถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา (ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการฝ่ายข่าว [[โมโน 29]])
* ณรงค์เดช สรุโฆษิต (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* ณัชฐพงศ์ทัศนัย มูฮำหมัดโคตรทอง (ปัจจุบันอยู่ที่[[ไทยรัฐทีวี]])
* มะลิ[[ทิชา แซ่ฉิ่มสุทธิธรรม]] (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชมพูนุช ปิยธรรมชัย]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* ณัฐชยา สงวนสุข (ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการฝ่ายข่าวต่างประเทศ[[ทีเอ็นเอ็น 16]])
* ถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา (ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการฝ่ายข่าว[[โมโน 29]])
* ทัศนัย โคตรทอง (ปัจจุบันอยู่[[ไทยรัฐทีวี]])
* [[ทิชา สุทธิธรรม]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* [[ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ]] (ปัจจุบันทำเว็บเพจของตนเองในชื่อ [http://www.facebook.com/tv360degree TV360 องศา])
* [[ธราวุธ นพจินดา]] (เสียชีวิตแล้ว)
* ธรรมมิก โชติช่วง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ธัญญารัตน์ ถาม่อย (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* ธีรเดช งามเหลือ (ปัจจุบันอยู่ที่ [[ไทยพีบีเอส]])
* นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* นวนันท์ บำรุงพฤกษ์ (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[นารากร ติยายน]] (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระอยู่ที่[[เนชั่นทีวี]])
* เนติ์ ตันเจริญ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* บุญญิตา งามศัพพศิลป์ (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* ธนาคาร ธนาเกียรติภิญโญ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชิบ จิตนิยม]] (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* พัชรีกานต์กมล สมภาควงศ์วิลัย (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* กานต์กมลโบ วงศ์วิลัยเหลืองทอง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* โบปรัชญ์อร เหลืองทองประหยัดทรัพย์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ปรัชญ์อร ประหยัดทรัพย์ (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* [[ปานระพี รพิพันธุ์]] (ปัจจุบันทำเว็บเพจของตนเองในชื่อ [http://www.facebook.com/IT24hrs IT24Hrs - ไอที 24 ชั่วโมง] ออกอากาศทาง[[เอ็มคอตเอชดี]])
* ผกามาศ สหดิฎฐกุล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พงศ์อมร คุ้มแก้ว (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* อรชพร ชลาดร (ปัจจุบันอยู่[[ไทยรัฐทีวี]])
* พลากร สมสุวรรณ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่[[พีพีทีวี]])
* [[ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์]] (ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ[[ช่องเวิร์คพอยท์]])
* พัชรินทร์ สุวรรณวงศ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์]] (ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ)
* พงศ์อมรพรรณสิริ คุ้มแก้วจิตรรัตน์ (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้วเป็นครูสอน[[โยคะ]])
* ธนวรรษ โฆษิตสุข (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พลากร สมสุวรรณ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่[[พีพีทีวี]])
* พัชรินทร์[[พิศณุ สุวรรณวงศ์นิลกลัด]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้วอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* พรรณสิริพูนศักดิ์ วรรณพงษ์ จิตรรัตน์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ธนวรรษไพจิตร โฆษิตสุขภานนท์ (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้วอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* ไพศาล ศรีจรัสจรรยา (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[พิศณุ นิลกลัด]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* พูนศักดิ์ วรรณพงษ์ภัชระ จันทวณิชย์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ไพจิตรภัทร ภานนท์จึงกานต์กุล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ไพศาลภาณุพงศ์ ศรีจรัสจรรยาสุรภาพ (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้วอยู่ที่[[เนชั่นทีวี]])
* ภัชระ[[พชร จันทวณิชย์ปัญญายงค์]] (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ภัทร[[ภาษิต จึงกานต์กุลอภิญญาวาท]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้วอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* ภาณุพงศ์[[มนตรี สุรภาพอุดมพงษ์]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[เนชั่นทีวีช่อง 3 เอชดี]])
* มานิจ ควรขจร (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ภาษิต อภิญญาวาท]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[มินดา นิตยวรรธนะ]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[มนตรี อุดมพงษ์]] (ปัจจุบันอยู่[[ไทยพีบีเอส]])
* มานิจ[[ยอดมนู ควรขจรภมรมนตรี]] (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[มินดาระพีพรรณ นิตยวรรธนะ]]ตันติโต (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ยอดมนูรัชนก ภมรมนตรี]]ธนาคุณ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ระพีพรรณรัชพล ตันติโตจันทรทิม (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* รัชนกรัตตภูมิ ธนาคุณนิลศิริ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* รัชพลวรวีร์ จันทรทิมวูวนิช (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* รัตตภูมิวรวิตา นิลศิริจันทร์หุ่น (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วรวีร์วันดี วูวนิชวรรณเมธางกูร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วรวิตาวันปีย์ จันทร์หุ่นสัจจมาร์ค (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วันดีวรรณพร วรรณเมธางกูรจารุพัฒน์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วันปีย์วรรษมน สัจจมาร์ควัฒโรดม (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วรรณพร[[วีรศักดิ์ จารุพัฒน์นิลกลัด]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้วอยู่ที่[[พีพีทีวี]])
* [[วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* วรรษมน วัฒโรดม (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศศินา วิมุตตานนท์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[วีรศักดิ์ นิลกลัด]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[ศศินาศักดินา วิมุตตานนท์]]รักษ์อุดมการณ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศศิวรรณ์ศันสนีย์ เลิศวิริยะประภานาคพงศ์]] (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ศักดินา[[ศุภรัตน์ รักษ์อุดมการณ์นาคบุญนำ]] (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สมเกียรติ หงษ์ทอง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พลอยระวี แป้นเจริญ (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 8]])
* มนัสวรรณ[[สมฤทัย หลินพันธุ์กล่อมน้อย]] (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* จงกลศตกมล มิสาวรกุล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ทิพย์วัลย์สันติภาพ ว่องวรการวิทย์มังกรพิศฆ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สัมฤทธิ์ สิมใต้ยิ้น (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ชนะชัย แก้วผาง (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* สุวรรณี[[สายสวรรค์ กรรณสูตขยันยิ่ง]] (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศันสนีย์สินีวรรณ นาคพงศ์]]ศรียา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศุภรัตน์สิริลภัส นาคบุญนำกองตระการ]] (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สมเกียรติจุฬารัตน์ หงษ์ทองม่วงแก้ว (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[สมฤทัยเจสสิก้า กล่อมน้อยเอสพินเนอร์]] (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ชาญวิทย์ ลัภโต (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุชาดา แก้วนาง (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* กรองทองณฤชา จันทะบุรมวรรณบวร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สิริรัตน์ณฤดี รัตนสิมานนท์จันทรเกษมชัย (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ศตกมลนลัท วรกุลจิรวีรกูล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สันติภาพอุษา มังกรพิศฆ์หงษ์ขาว (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้วอยู่ที่[[เนชั่นทีวี]])
* สัมฤทธิ์[[สุฐิตา สิมใต้ยิ้นปัญญายงค์]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้วอยู่ที่[[พีพีทีวี]])
* [[สายสวรรค์ ขยันยิ่ง]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* สินีวรรณ ศรียา (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* [[สิริลภัส กองตระการ]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* จุฬารัตน์ ม่วงแก้ว (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 8]])
* [[เจสสิก้า เอสพินเนอร์]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* ชาญวิทย์ ลัภโต (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* ณฤชา วรรณบวร (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* ณฤดี จันทรเกษมชัย (ปัจจุบันอยู่[[พีพีทีวี]])
* นลัท จิรวีรกูล (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* อุษา หงษ์ขาว (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[สุฐิตา ปัญญายงค์]] (ปัจจุบันอยู่[[พีพีทีวี]])
* ปริญญา เกษราธิกุล (เสียชีวิตแล้ว)
* อัจฉรา คำธิดา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* อัจฉราวรรณ์ สุวรรณสมบัติ (ปัจจุบันอยู่[[อมรินทร์ทีวี]]ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุภาพร ทองไพฑูรย์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* กัมพล บุรานฤทธิ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[เกียรติศักดิ์พงษ์พิสุทธิ์ อุดมนาคผิวอ่อน]] (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศรศิลป์เกียรติศักดิ์ มณีวรรณ์อุดมนาค]] (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ปภาดาศรศิลป์ กลิ่นสุมาลย์มณีวรรณ์]] (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ทินศรัณยู โชคกมลกิจประชากริช]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[เนชั่นอมรินทร์ทีวี]])
* วรลักษณ์ ศรีทอง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศรัณยู ประชากริช]] (ปัจจุบันอยู่[[อมรินทร์ทีวี]])
* วรลักษณ์สุดารัตน์ ศรีทองอรุณวงษ์ ณ อยุธยา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุภาพชาย บุตรจันทร์ (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่องเวิร์คพอยท์]])
* สุดารัตน์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* [[สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* อายุทัย นนท์นิติรัตน์ (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 8]])
* สุภาพชาย บุตรจันทร์ (ปัจจุบันอยู่[[ช่องเวิร์คพอยท์]])
* [[สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล]] (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* นพ.อภิชาติ นิราพาธพงศ์พร (เสียชีวิตแล้ว)
* [[อภิสมัย ศรีรังสรรค์]] (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยโฆษก[[การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย|ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19]])
* อรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* อรวรรณ รัตนเดชา (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* สมชัย ศรีสุนาครัว (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* อัญชลีพร กุสุมภ์ (ปัจจุบันอยู่ช่องสุวรรณภูมิ)
* [[อัญชะลี ไพรีรัก]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ท็อปนิวส์]])
* [[อารยา เอ ฮาร์เก็ต]] (ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระสังกัด[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[เอกชัย นพจินดา]] (เสียชีวิตแล้ว)
* กฤษฎา จิระธรรม์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* กิ่งทอง พันธ์ไพบูลย์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ชุติพร สว่างวิทย์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณัฐกานต์ สวรรยาธิปัติ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ดวงกมล เอ่งฉ้วน (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ดวงนภา สมตน (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* นีรนุช ไพรอนันต์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พจนาถ เลี่ยมทอง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พิกุล กสิกรรม (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วราภรณ์ ทิพาเสถียร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วัชราภรณ์ ญาณโกมุท (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วิเชียร ก่อกิจกุศล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สรายุทธ ทองเจริญ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* หนึ่งฤดี อินทรโมฬ (ปัจจุบันยุติการการทำหน้าที่แล้ว)
* ศุภกิจ กลางการ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[บุญยอด สุขถิ่นไทย]] (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 
== อ้างอิง ==
8,240

การแก้ไข