ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรวรรดิจีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== การขยายอํานาจของอาณาจักรฉิน ==
 
== การขยายอํานาจของอํานาจของ[[อาณาจักรฮั่น]]สมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ ==
[[ภาพ:漢朝.jpg|thumb|250px|left|[[เขตแดน]]ของราชวงศ์ฮั่น]]
พระองค์ทรงขยายดินแดนจีนออกไปกว้างขวางจนถึงเตอร์กีสถานในรัสเซียภูมิภาคเอเชียกลาง และทําสงครามขับไล่พวกซุงหนูออกไปจากภาคเหนือของจีนได้สําเร็จ ยึดครองดินแดนแมนจูเรีย เกาหลีทางตอนเหนือ ยึดครองดินแดน หนานเยียะ(กวางตุ้งและกว่างซี)และเวียดนามตอนเหนือ
[[ภาพ:W020061009632608108189.jpg|thumb|left|250px|จักรพรรดิฮั่นเกาจู ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่น]]
ราชวงศ์ฮั่นรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ พระองค์ทรงขยายดินแดนจีนอาณาจักรฮั่นออกไปกว้างขวางจนถึงเตอร์กีสถานในรัสเซียภูมิภาคเอเชียกลาง และทําสงครามขับไล่พวก[[ซุงหนู]]ออกไปจากภาคเหนือของจีนได้สําเร็จ ยึดครองดินแดนแมนจูเรีย เกาหลีทางตอนเหนือ ยึดครองดินแดน หนานเยียะ(กวางตุ้งและกว่างซี)และ[[เวียดนาม]]ตอนเหนือ
 
== การขยายอํานาจของอาณาจักรจิ้น ==
 
== การขยายอํานาจของอาณาจักรถังสมัยจักรพรรดิถังไท่จง ==
[[ภาพ:唐朝.jpg|thumb|250px|ภาพเขตแดน'''ราชวงศ์ถัง''']]
 
ทิศเหนือรบชนะพวกเติร์กมีอํานาจเหนือมองโกเลีย
734

การแก้ไข