ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|ไฟสีสามท่า
|ไฟฟ้า-รีเลย์
| rowspan="2" |ทับกฤชใต้
| rowspan="3" |[[อำเภอชุมแสง|ชุมแสง]]
|
|ไฟสีสามท่า
|ไฟฟ้า-รีเลย์
| rowspan="2" |ทับกฤช
|
|-
|ไฟสีสามท่า
|ไฟฟ้า-รีเลย์
|ชุมแสง
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
|ไฟสีสามท่า
|ไฟฟ้า-รีเลย์
|เนินมะกอก
|บางมูลนาก
| rowspan="4" |[[อำเภอบางมูลนาก|บางมูลนาก]]
| rowspan="10" |[[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
|ไฟสีสามท่า
|ไฟฟ้า-รีเลย์
|บางมูลนาก
|เนินมะกอก
|
* ฝ่ายการช่างโยธา
|ไฟสีสามท่า
|ไฟฟ้า-รีเลย์
| rowspan="2" |บางกะทุ่มกระทุ่ม
| rowspan="2" |[[อำเภอบางกระทุ่ม|บางกระทุ่ม]]
| rowspan="11" |[[จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]]
3,339

การแก้ไข