ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ย็อนซันกุน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ลิงก์แก้ความกำกวม
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| label9 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data9 = [[พระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้าซองจง]]
| label10 = [[ไฟล์:CoatЁнсан ofгун ArmsВан ofЧосона JoseonYeonsangun of KoreaJeoson.svgjpg|25px]]
| data10 = [[เจ้าชายย็อนซัน|องค์ชายยอนซัน]]
| label11 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
ผู้ใช้นิรนาม