ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ"

(เพื่อให้ข้อมูลของหน้ารายชื่อสถานีรถไฟสายเหนือครบถ้วนสมบูรณ์จึงเพิ่มข้อมูล ดังนี้ 1.อดีตสถานี เพราะอดีตสถานีเหล่านี้เคยอยู่ในเส้นทางสายเหนือจึงควรมีชื่ออยู่บนบทความ และข้อมูลนี้ถือว่ายากต่อการสืบค้นด้วยตนเองที่ต้องปะติปะต่อจากข้อมูลหลายแหล่ง 2.สถานีในอนาคต จากโครงการรถไฟสายเหนือในปัจจุบันที่มีข้อมูลมากพอ จึงเหมาะสมเพิ่มในบทความเพื่อให้ผู้สืบค้นสถานีรถไฟโดยเฉพาะไม่ต้องมาค้นหาหลายแหล่ง)
|5 เมษายน 2556
|15 กันยายน 2563
|ยกเลิกใช้งานเพราะอยู่ในแนวก่อสร้างเส้นทาง[[รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม]]
|
|-
|{{สรฟ|หลักหก}}
59,827

การแก้ไข