ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การล้อมเลนินกราด"

เพิ่มขึ้น 6,112 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
[[ไฟล์:Дистрофия_алиментарная.jpg|thumb|เหยื่อของความอดอยากในเลนินกราดด้วยความทุกข์ทรมานจากภาวะกล้ามเนื้อลีบใน ค.ศ. 1941]]
 
* '''เมษายน:''' ฮิตเลอร์ตั้งใจที่จะเข้ายึดครองและจากนั้นก็ทำลายล้างเลนินกราด ตามแผนการ[[ปฏิบัติการบาร์บาร็อสซา|บาร์บาร์บาร็อสซา]]และ[[เกเนอราลพลานอ็อสท์]]
* '''April:''' Hitler intends to occupy and then destroy [[Saint Petersburg|Leningrad]], according to plan [[Operation Barbarossa|Barbarossa]] and [[Generalplan Ost]].
* '''22 มิถุนายน:''' การรุกราน[[สหภาพโซเวียต]]ของ[[ฝ่ายอักษะ]]ได้เริ่มต้นขึ้นด้วย[[ปฏิบัติการบาร์บาร็อสซา]]
* '''22 June:''' The [[Axis powers]]' invasion of [[Soviet Union]] begins with [[Operation Barbarossa]].
* '''23 มิถุนายน:''' ผู้บัญชาการเลนิกราด เอ็ม. โพปอฟ, ได้ส่งรองผู้บัญชาการของเขาไปตรวจตราตำแหน่งการป้องกันทางใต้ของเลนินกราด
* '''23 June:''' Leningrad commander M. Popov, sends his second in command to reconnoitre defensive positions south of Leningrad.
* '''29 Juneมิถุนายน:''' Construction of the [[Luga, Leningrad Oblast|Luga]] defence fortificationsการก่อสร้างป้อมปราการลูกา ({{lang-ru|Лужский оборонительный рубеж}}) begins together with evacuation of children and women.ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมการอพยพเด็กและผู้หญิง
* '''มิถุนายน–กรกฎาคม:''' พลเรือนผู้ลี้ภัยกว่า 300,000 คน จาก ปัสคอฟและนอฟโกรอดได้หลบหนีจากการรุกของเยอรมันเข้ามายังเลนินกราดเพื่อที่หลบภัย กองทัพของแนวรบตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าร่วมกับแนวรบที่เลนินกราด กำลังทางทหารทั้งหมดด้วยกำลังสำรองและทหารอาสาสมัครถึง 2 ล้านคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกด้านของการสู้รบที่กำลังจะอุบัติขึ้น
* '''June–July:''' Over 300,000 civilian refugees from Pskov and Novgorod escaping from the advancing Germans come to Leningrad for shelter. The armies of the North-Western Front join the front lines at Leningrad. Total military strength with reserves and volunteers reaches 2 million men involved on all sides of the emerging battle.
* '''19–23 กรกฎาคม:''' การโจมตีครั้งแรกต่อเลนินกราดโดยกลุ่มกองทัพเหนือได้หยุดชะงักลงในระยะทาง 100 กิโลเมตร(62 ไมล์) ทางตอนใต้ของเมือง
* '''19–23 July:''' First attack on Leningrad by [[Army Group North]] is stopped {{convert|100|km|mi|abbr=on}} south of the city.
* '''27 กรกฎาคม:''' ฮิตเลอร์ได้แวะเยี่ยมกลุ่มกองทัพเหนือ, รู้สึกโกรธที่ล่าช้า. เขาจึงออกคำสั่งให้[[วิลเฮ็ล์ม ริทเทอร์ ฟ็อน เลพ]]ให้เข้ายึดเลนินกราดภายในเดือนธันวาคม
* '''27 July:''' Hitler visits Army Group North, angry at the delay. He orders [[Wilhelm Ritter von Leeb]] to take Leningrad by December.
* '''31 กรกฎาคม:''' ฟินแลนด์ได้เข้าโจมตีกองทัพที่ 23 ของโซเวียตที่คอคอดคาเรเลียน จนในที่สุดก็เดินทางมาถึงชายแดนฟินแลนด์-โซเวียตทางตอนเหนือในช่วงก่อนสงครามฤดูหนาว
* '''31 July:''' Finns attack the Soviet 23rd Army at the [[Karelian Isthmus]], eventually reaching northern pre-[[Winter War]] Finnish-Soviet border.
* '''20 สิงหาคม – 8 กันยายน:''' การระดมยิงด้วยปืนใหญ่ต่อเลนินกราดจนไปโดนโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล และบ้านที่พักอาศัยของพลเรือน
* '''20 August – 8 September:''' Artillery bombardments of Leningrad hit industries, schools, hospitals and civilian houses.
* '''21 สิงหาคม''': คำสั่งโดยตรงของฮิตเลอร์ คำสั่งที่ 34 "การปิดล้อมรอบเลนินกราดในความร่วมมือกันกับฟินแลนด์."
* '''21 August''': Hitler's Directive No.34 orders "Encirclement of Leningrad in conjunction with the Finns."
* '''20–27 สิงหาคม:''' การอพยพพลเรือนถูกขัดขวางโดยการโจมตีต่อทางรถไฟและทางออกอื่น ๆ จากเลนินกราด
* '''20–27 August:''' Evacuation of civilians is blocked by attacks on railways and other exits from Leningrad.
* '''31 Augustสิงหาคม:''' Finnish forces go on the defensive and straighten their front line.กองทัพฟินแลนด์ได้เข้าสู่การตั้งรับและประจำอยู่ในแนวรบของพวกเขา<ref name="National Defence College 1994 2:261" /> Thisสิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับการก้าวข้ามชายแดนในช่วงก่อนสงครามฤดูหนาว involves crossing theค.ศ. 1939 pre-Winter War border and occupation of municipalities ofและการเข้ายึดครองเขตเทศบาลเมืองของ Kirjasalo andและ Beloostrov .<ref name="National Defence College 1994 2:261" />
* '''6 กันยายน:''' [[อัลเฟรท โยเดิล]]จาก[[กองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์]]ได้ล้มเหลวในการชักชวนฟินแลนด์ในการเข้ารุกต่อเนื่องกับเลนินกราด
* '''6 September:''' [[Oberkommando der Wehrmacht|German High Command]]'s [[Alfred Jodl]] fails to persuade Finns to continue offensive against Leningrad.
* '''2–92–9 Septemberกันยายน:''' Finns capture theฟินแลนด์เข้ายึดครองส่วนที่ยืดออกมาของ [[Beloostrov]] andและ [[Kirjasalo]] salients andและดำเนินเตรียมความพร้อมในการป้องกัน conduct defensive preparations.
* '''8 กันยายน:''' การปิดล้อมทางพื้นดินต่อเลนินกราดได้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อกองทัพเยอรมันได้เดินทางมาถึงชายฝั่งของทะเลสาบลาโดกา
* '''8 September:''' Land encirclement of Leningrad is completed when the German forces reach the shores of [[Lake Ladoga]].
* '''10 กันยายน:''' [[โจเซฟ สตาลิน]]ได้แต่งตั้งให้[[เกออร์กี จูคอฟ|นายพลจูคอฟ]]เป็นผู้บัญชาการแห่งแนวรบเลนินกราดและกองเรือบอลติก เข้ามาแทนที่[[คลีเมนต์ โวโรชีลอฟ|จอมพลโวโรชีลอฟ]]
* '''10 September:''' [[Joseph Stalin]] appoints [[Georgy Zhukov|General Zhukov]] to replace [[Kliment Voroshilov|Marshal Voroshilov]] as Leningrad Front and [[Baltic Fleet]] commander.
* '''12 กันยายน:''' คลังเสบียงอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเลนินกราด, ร้านค้าทั่วไปบาดาเจฟสกีได้ถูกทำลายลงโดยการทิ้งระเบิดของเยอรมัน
* '''12 September:''' The largest food depot in Leningrad, the Badajevski General Store, is destroyed by a German bomb.
* '''15 กันยายน:''' วิลเฮ็ล์ม ริทเทอร์ ฟ็อน เลพได้ถอดถอนกลุ่มยานเกราะที่ 4 ออกจากแนวรบและโยกย้ายไปยัง[[กลุ่มกองทัพกลาง]]เพื่อ[[ยุทธการที่มอสโก|การรุกมอสโก]]
* '''15 September:''' [[Wilhelm Ritter von Leeb]] has to remove the 4th Panzer Group from the front lines and transfer it to [[Army Group Center]] for the [[Battle of Moscow|Moscow offensive]].
* '''19 กันยายน:''' กองกำลังทหารเยอรมันได้หยุดนิ่งในระยะทาง 10 กิโลเมตร(62 ไมล์) จากเลนินกราด พลเรือนต่างพากันเข้าร่วมต่อสู้รบที่แนวป้องกัน
* '''19 September:''' German troops are stopped {{convert|10|km|mi|abbr=on}} from Leningrad. Citizens join the fighting at the defence line
* '''22 กันยายน:''' ฮิตเลอร์ได้ชี้นำว่า "[[เซนต์ปีเตอส์เบิร์ก]]จะต้องถูกลบออกจากพื้นดินของโลก".
* '''22 September:''' Hitler directs that "[[Saint Petersburg]] must be erased from the face of the Earth".
* '''22 กันยายน:''' ฮิตเลอร์ได้ประกาศว่า, "....เราไม่ได้ประโยชน์ในการรักษาชีวิตของประชากรพลเรือน."
* '''22 September:''' Hitler declares, "....we have no interest in saving lives of the civilian population."
* '''8 กันยายน:''' ฮิตเลอร์ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่มิวนิคว่า: "เลนินกราดจะต้องตายด้วยความอดอยาก."
* '''8 November:''' Hitler states in a speech at Munich: "Leningrad must die of starvation."
* '''10 พฤศจิกายน:''' การโจมตีตอบโต้กลับของโซเวียตได้เริ่มต้นขึ้น และจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม
* '''10 November:''' Soviet counter-attack begins, and lasts until 30 December.
* '''ธันวาคม:''' [[วินสตัน เชอร์ชิล]]ได้เขียนบันทึกในอนุทินของเขาว่า "เลนินกราดถูกโอบล้อม, แต่ไม่ได้ถูกยึด."
* '''December:''' [[Winston Churchill]] wrote in his diary "Leningrad is encircled, but not taken."
* '''6 ธันวาคม:''' สหราชอาณาจักรได้ประกาศสงครามต่อฟินแลนด์ ครั้งนี้ตามมาด้วยการประกาศสงครามจาก แคนาดา ออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์
* '''6 December:''' The United Kingdom declared war on Finland. This was followed by declaration of war from Canada, Australia, India and New Zealand.
* '''30 ธันวาคม:''' การโจมตีตอบโต้กลับของโซเวียต, ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 10 พฤสจิกายน, ได้บีบบังคับให้เยอรมันล่าถอยออกจาก [[Tikhvin]] กลับไปยังแม่น้ำ Volkhov ขัดขวางไม่ให้พวกเขาจากการเข้าสมทบกับกองทัพฟินแลนด์ซึ่งประจำการอยู่ที่แม่น้ำสวีร์ บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบลาโดกา
* '''30 December:''' Soviet counter-attack, which began at 10 November, forced Germans to retreat from [[Tikhvin]] back to the [[Volkhov River]], preventing them from joining Finnish forces stationed at the [[Svir River]] on the eastern shore of Lake Ladoga.
 
=== 1942 ===
6,727

การแก้ไข