ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคเธอรินแห่งวาลัว"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
== ความสัมพันธ์กับโอเวน ทิวดอร์ ==
แกเตอรีนแห่งวาลัวเริ่มสัมพันธ์ลับครั้งใหม่กับ[[โอเวน ทิวดอร์]] คหบดีชาวเวลส์ที่อยู่ในครัวเรือนของพระนาง ไม่มีใครรู้ว่าทั้งคู่พบเจอกันที่ไหนอย่างไร นักประวัติศาสตร์เสียงแตกว่าแกเตอรีนอาจสมรสกับกับโอเวน ทิวดอร์อยู่แล้วก่อนหน้าที่จะมีรัฐบัญญัติ หรือไม่ทั้งคู่ก็อาจสมรสกันอย่างลับๆ หลังมีรัฐบัญญัติ ทั้งคู่สมรสกันในปี ค.ศ. 1432 โดยไม่ได้รับอนุญาต ปี ค.ศ. 1436 โอเวน ทิวดอร์ถูกจองจำ ส่วนแกเตอรีนก็เกษียณตนเข้าวิหารเบอร์มอนด์ซีย์ ทรงสวรรคตที่นั่นในปีต่อมา การสมรสของทั้งคู่ถูกเปิดเผยหลังพระองค์สวรรคต
 
แกเตอรีนกับโอเวน ทิวดอร์มีบุตรด้วยกันห้าคน คือ
ผู้ใช้นิรนาม