ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)"

 
== สถิติประชากร ==
{| class="wikitable" border="1" style="font-size:98%; text-align:right;"
! อันดับ !! จังหวัด !! จำนวน (คน) <br> <small> (31 ธันวาคม 2558)<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm] 2558. สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2559.</ref> !! จำนวน (คน) <br> <small> (31 ธันวาคม 2557)<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat57.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat57.html] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref> !! จำนวน (คน) <br> <small> (31 ธันวาคม 2556)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref> !! จำนวน (คน) <br> <small> (31 ธันวาคม 2555) </small><ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref> !! จำนวน (คน) <br> <small> (31 ธันวาคม 2554) </small> <ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref> !! จำนวน (คน) <br><small> (31 ธันวาคม 2553) </small>''' <ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://203.113.86.149/stat/pk/pk53/pk_53.pdf] 2553. สืบค้น 22 มีนาคม 2554.</ref>'''
|-
| align=center | 1 || align=left | [[จังหวัดชลบุรี|ชลบุรี]] || align=right | 1,455,039 || align=right | 1,421,425 || align=right | 1,390,354 || align=right | 1,364,002 || align=right | 1,338,656 || align=right |1,316,293
|-
| align=center | 2 || align=left | [[จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]] || align=right | 700,902 || align=right | 695,478 || align=right | 690,226 || align=right | 685,721 || align=right | 679,370 || align=right |673,933
|-
| align=center | 3 || align=left | [[จังหวัดระยอง|ระยอง]] || align=right | 688,999 || align=right | 674,393 || align=right | 661,220 || align=right | 649,275 || align=right | 637,736|| align=right |626,402
|-
| align=center | 4 || align=left | [[จังหวัดสระแก้ว|สระแก้ว]] || align=right | 556,922 || align=right | 552,187 || align=right | 550,937 || align=right | 548,342 || align=right | 545,596||align=right | 544,100
|-
| align=center | 5 || align=left | [[จังหวัดจันทบุรี| จันทบุรี]] || align=right | 531,037 || align=right | 527,350 || align=right | 524,260 || align=right | 521,812|| align=right | 516,855|| align=right |514,616
|-
| align=center | 6 || align=left | [[จังหวัดปราจีนบุรี|ปราจีนบุรี]] || align=right | 482,195 || align=right | 479,314 || align=right | 476,167 || align=right |473,770 || align=right |469,652 ||align=right | 466,572
|-
| align=center | 7 || align=left | [[จังหวัดตราด|ตราด]] || align=right | 229,435 || align=right | 224,730 || align=right | 224,010 || align=right | 222,855 || align=right | 222,013|| align=right |220,921
|-class="sortbottom" style="background:#cccccc;"
|-
| align=center style="background:#cccccc;"| — ||style="background:#cccccc;"| รวม || align=right style="background:#cccccc;" | 4,644,529 || align=right style="background:#cccccc;" | 4,574,877 || align=right style="background:#cccccc;" | 4,517,174 || align=right style="background:#cccccc;" | 4,465,777 || align=right style="background:#cccccc;" | 4,409,878 || align=right style="background:#cccccc;" |4,362,837
|}
 
29,135

การแก้ไข