ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
== ประวัติโรงเรียน ==
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]ใน[[จังหวัดนครราชสีมา]] ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือ 67 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอด่านขุนทด ไปทางตะวันออก 2 กิโลเมตร มีประวัติความเปนมาดังนี้
 
* พ.ศ. 2548 และ 2549 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง รายการชิงช้าสรรค์ ปีที่ 1 และ 2
3,141

การแก้ไข