ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:ปริญญา จินดาประเสริฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== การคัดค้านการลบ ==
== [ไม่มีหัวข้อ] ==
: มีการคัดค้านการลบหน้านี้ เพราะ ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ ท่่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้สร้างคุณูปการให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งท่านได้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ท่านยังได้รับเลือกให้เป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิต รวมถึงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆมากมาย เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นบุคคลสำคัญในระดับประเทศที่ควรค่าอย่างยิ่งต่อการบันทึกเรื่องราวของท่านให้เป็นที่ประจักษ์ชัด ซึ่งจะถือเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลรุ่นหลังอย่างมาก ดังนั้นเนื้อในบทความนี้ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นเรซูเมแต่อย่างไร หากแต่เป็นการเติมเต็มประวัติผลงานของท่านศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐให้เป็นที่ประจักษ์กับคนรุ่นหลังสืบไป ทั้งนี้การเขียนบทความเหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงให้มีเรื่องราวและเนื้อหาที่น่าติดต่อไป อย่างแน่นอน
:: คุณแย้งได้ตลกมาก ผมไม่ได้พูดถึงตัวปริญญาสักคำ ผมชี้แจงไปว่า บทความนี้มีลักษณะเป็น[[เรซูเม]] คือ เขียนประวัติและผลงานเป็นข้อ ๆ ไม่ต่างอะไรจากเวลาเตรียม portfolio ไปสมัครงาน มากกว่า[[สารานุกรม]] รบกวนแย้งให้ตรงประเด็นหน่อยครับ (และแก้ไขด้วย) --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] | [[คุยกับผู้ใช้:Horus|พูดคุย]] 02:01, 16 กุมภาพันธ์ 2559 (ICT)
 
:: ต้องการเขียนใหม่ดังนี้
== รีไรต์ ==
::# ส่วนบทนำควรเขียนสรุปเนื้อหา แต่ที่นี้เหมือนเขียนตั้งแต่บทนำเลย
ต้องการเขียนใหม่ดังนี้
::# ไม่มีชีวประวัติ
# ส่วนบทนำควรเขียนสรุปเนื้อหา แต่ที่นี้เหมือนเขียนตั้งแต่บทนำเลย
::# ส่วนผลงาน ควรเขียนเรียบเรียงประโยคให้อ่านง่าย และตัดข้อความที่เฉพาะทางเกินไปออก เช่น "H index = 29" --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] | [[คุยกับผู้ใช้:Horus|พูดคุย]] 00:55, 27 กุมภาพันธ์ 2559 (ICT)
# ไม่มีชีวประวัติ
 
# ส่วนผลงาน ควรเขียนเรียบเรียงประโยคให้อ่านง่าย และตัดข้อความที่เฉพาะทางเกินไปออก เช่น "H index = 29" --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] | [[คุยกับผู้ใช้:Horus|พูดคุย]] 00:55, 27 กุมภาพันธ์ 2559 (ICT)
::: เรื่องของความโดดเด่นนี่ ผมว่าศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ท่านนี่ มีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจากตัวเนื้อหาครับ
::: ส่วนของรูปแบบ ตอนนี้ปรับแก้เพิ่มเติมเรียบร้อยนะครับ หากมีท่านใดสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะดีขึ้นนะครับ ตอนนี้ที่ผมช่วยปรับแก้ไป จะมี (1) การปรับแก้การเขียน โดยสรุปเนื้อหาให้กระชับขึ้น (2) ลบลิงก์ที่เสียออก (3) ส่วนข้อความที่เฉพาะทาง ก็ไม่เฉพาะทางนะครับ เพราะเป็นสารานุกรมครับ ตัวอย่างเช่น [[h-index]] ครับ ส่วนกล่องข้อมูล (infobox) ตอนนี้ผมปรับไปใช้กล่องนักวิทยาศาสตร์ แทนที่กล่องนักการเมืองนะครับ จะได้มีเนื้อหาที่ชัดเจนขึ้น --[[User:Manop|Manop]] | [[คุยกับผู้ใช้:Manop|พูดคุย]] 10:37, 28 ธันวาคม 2564 (+07)
72,515

การแก้ไข