ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย/หมวด 1"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
! scope="row" | 1112
| สลกบาตร - วังปลาอ้าว || || กำแพงเพชร
|-valign="top"
! scope="row" | 1113
| เมืองเก่า - ชะเลียง || || สุโขทัย
|-valign="top"
! scope="row" | 1114
817

การแก้ไข