ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
[[หมวดหมู่:ทางหลวงแผ่นดิน|106]]
[[หมวดหมู่:ทางหลวงแผ่นดินภาคเหนือ|3-106]]
[[หมวดหมู่:ถนนในจังหวัดลำพูนสุโขทัย]]
[[หมวดหมู่:ถนนในจังหวัดลำปาง]]
[[หมวดหมู่:ถนนในจังหวัดลำพูน]]
[[หมวดหมู่:ถนนในจังหวัดเชียงใหม่]]
817

การแก้ไข