ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปริญญา จินดาประเสริฐ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 เดือนที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยแทสมาเนีย > มหาวิทยาลัยแทสเมเนีย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(มหาวิทยาลัยแทสมาเนีย > มหาวิทยาลัยแทสเมเนีย)
| field = [[วิศวกรรมโยธา]]
| work_institution = [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
| alma_mater = [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]]<br />[[มหาวิทยาลัยแทสมาเนียแทสเมเนีย]]<br />[[มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์]]
| thesis_title =
| thesis_url =
 
== ชีวประวัติ ==
ดร.ปริญญา เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2494 ที่[[กรุงเทพมหานคร]] จบมัธยมศึกษาตอนปลายจาก [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] และได้รับ[[ทุนโคลอมโบ]] (Colombo Plan Scholarship) ศึกษาต่อในด้าน[[วิศวกรรมโยธา]]ที่[[มหาวิทยาลัยแทสมาเนียแทสเมเนีย]]ในระดับปริญญาตรี และศึกษาต่อใน[[มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์]]ในสาขาวัสดุ[[คอนกรีต]] ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก<ref name="สำนักวิทยาศาสตร์">สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา[https://science.royalsociety.go.th/ปริญญา-จินดาประเสริฐ/ ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ]</ref>
 
ภายหลังจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2523 ได้รับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] โดยได้เริ่มตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (พ.ศ. 2526-2528) ต่อมาได้รับเลือกให้เป็น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2528-2535) 2 วาระ หลังจากนั้น ได้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (พ.ศ. 2535-2538) ก่อนที่จะดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 วาระ ในระหว่าง พ.ศ. 2535-2542
72,516

การแก้ไข