ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปริญญา จินดาประเสริฐ"

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยทั้งทางด้านคอนกรีตและวัสดุ และการพัฒนาแหล่งน้ำ 200 ชิ้น โดยมีบทความ 156 บทความทางด้านซีเมนต์และคอนกรีตได้รับการตีพิมพ์ลงใน International journals, บทความ 5 ชิ้นที่เป็นบทความรับเชิญองค์ปาฐกในการประชุมวิชาการ, บทความ 7 ชิ้นที่เป็นบทความรับเชิญในการประชุมวิชาการ<ref>https://www.researchgate.net/profile/Prinya_Chindaprasirt/publications</ref><ref>https://scholar.google.com/citations?user=3ZI78QwAAAAJ&hl=en</ref> และมีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จำนวน 12 ชิ้น <ref>http://www.en.kku.ac.th/main/images/stories/patent/%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81.pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> นอกจากนี้ยังมีตำราภาษาอังกฤษจำนวน 2 เล่ม คือ ตำราเรื่อง Handbook of alkali-activated cements, mortars and concretes, 1st Edition พิมพ์โดย Woodhead Publishing, ISBN 9781782422761, P. 852<ref>http://store.elsevier.com/Handbook-of-Alkali-Activated-Cements-Mortars-and-Concretes/isbn-9781782422761/</ref> และ ตำราเรื่อง Eco-efficient masonry bricks and blocks: design, properties and durability, 1st Edition พิมพ์โดย Woodhead Publishing, P. 548<ref>http://store.elsevier.com/Eco-efficient-Masonry-Bricks-and-Blocks/isbn-9781782423058/</ref> พร้อมด้วยตำราภาษาไทยอีกจำนวน 4 เล่มได้แก่ ตำราเรื่อง “เถ้าลอยในงานคอนกรีต” พิมพ์โดยสมาคมคอนกรีตไทย (พ.ศ. 2547, 2548, 2553)<ref>http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789749396049</ref>, ตำราเรื่อง “ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต” พิมพ์โดยสมาคมคอนกรีตไทย (พ.ศ. 2547, 2548, 2551, 2553, 2555) และ พิมพ์โดยปูนซีเมนต์ไทย (พ.ศ. 2549, 2552, 2555)<ref>http://lib.vu.ac.th/ULIB/dublin.php?ID=6501{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>, ตำราเรื่อง “เถ้าแกลบในงานคอนกรีต” พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Science and Engineering (พ.ศ. 2552)<ref>http://www.mahalib.msu.ac.th/mtc/dublin.php?ID=13399108785</ref><ref>http://www.toptextbook.com/product-th-510242-2760792-%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95+++Rice+Husk+Ash+In+Concrete+ISBN+9789742355913.html#</ref> และตำราเรื่อง "ทฤษฎีและการทดสอบ คอนกรีตเทคโนโลยี" สำนักพิมพ์ Angles of Sci (พ.ศ. 2555)
 
=== การจัดอันดับนักงานวิจัย ===
ผลงานด้าน[[เถ้าลอย]] ดร.ปริญญาได้รับการจัดอันดับ 1 ของโลกในฐานะนักวิจัยที่มีผลงานในด้านนี้ตามการจัดอันดับของ[[ไมโครซอฟต์]]<ref name="Microsoft Academic">[https://academic.microsoft.com/topic/87343466/authors?pi=1 Microsoft Academic: Fly ash]</ref> ส่วนผลงานทั้งหมดได้ถูกนำไปอ้างอิงในวารสารนานาชาติ มากกว่าจำนวน 14,400 ครั้ง ปรากฏในฐานข้อมูล [[SCOPUS]] โดยมีดัชนี [[h-index]] ที่ค่า 62<ref name="SCOPUS">[http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8302542200 SCOPUS Author Profile : Prinya Chindaprasirt]</ref>
ผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เหล่านี้ ได้ถูกนำไปอ้างอิงในวารสารนานาชาติ มากกว่าจำนวน 14,400 ครั้ง ปรากฏในฐานข้อมูล [[SCOPUS]] โดยมีดัชนี [[h-index]] ที่ค่า 62<ref name="SCOPUS">[http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8302542200 SCOPUS Author Profile : Prinya Chindaprasirt]</ref> และ ในปี พ.ศ. 2556 Microsoft Academic Search ได้จัดลำดับให้ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อยู่ที่ลำดับที่ 46 ในสาขาด้านซีเมนต์ และในปี พ.ศ. 2559 Microsoft Academic Search ก็ได้จัดให้ ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อยู่ที่ลำดับที่ 8 ของโลกในสาขาด้านแก้ว <ref>http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/images/stories/files/published/CV_chindaprasirt_2014(3).pdf{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://academic.research.microsoft.com/Author/21903744/prinya-chindaprasirt |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access-date=2016-02-20 |archive-date=2015-12-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151229114311/http://academic.research.microsoft.com/Author/21903744/prinya-chindaprasirt |url-status=dead }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://academic.research.microsoft.com/RankList?entitytype=2&topDomainID=12&subDomainID=5&last=0&start=1&end=100 |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access-date=2016-02-20 |archive-date=2015-06-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150624211627/http://academic.research.microsoft.com/RankList?entitytype=2&topDomainID=12&subDomainID=5&last=0&start=1&end=100 |url-status=dead }}</ref>
 
== ตำแหน่งอื่น ๆ ==
72,516

การแก้ไข