ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระไชยเชษฐาธิราชที่ 2"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ล้านช้าง]]
[[หมวดหมู่:เจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์]]
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ผู้ทรงก่อตั้ง]]
{{ตายปี|2273}}
87,568

การแก้ไข