ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข่าวช่อง 7HD"

ลดลง 1,275 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนการก่อกวน 7 ครั้งของ 119.76.129.247 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Soponwit Sangsai ด้วยสจห.
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
(ย้อนการก่อกวน 7 ครั้งของ 119.76.129.247 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Soponwit Sangsai ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
| [[กมลาสน์ เอียดศรีชาย]]<br>เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์<br>จีรนันท์ เขตพงศ์<br>ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์<br>ศิริกุล อัตถปัญญาพล<br>ธัญลักษณ์ ฉัตรยาลักษณ์<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ
|-
| '''[[เช้านี้...ที่หมอชิต]]'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 06:00 - 07:30 น.
| [[ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ]]<br>[[สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา]]<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช<br>พิสิทธิ์ กีรติการกุล
|-
| '''[[สนามข่าว 7 สี]]'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์<br>เวลา 07:30 น. - 09:20 น.
| เจษฎา อุปนิ
| เจษฎา อุปนิ<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>ชัยอนันต์ ปันชู<br>ณิชารีย์ พัดทอง<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ <br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]]<br>ศจี วงศ์อำไพ<br>[[อนุวัต เฟื่องทองแดง]]<br>สมโภชน์ โตรักษา<br>วาทิต ตรีครุธพันธ์<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>[[อดิสรณ์ พึ่งยา]]
|-
| '''[[สนามข่าว 7 สี|สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์]] '''<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์<br>เวลา 04:40 น. - 07:00 น.
| เจษฎา อุปนิ<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>ณิชารีย์ พัดทอง<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ<br>ศจี วงศ์อำไพ
|-
| '''ห้องข่าวภาคเที่ยง'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 11:20 - 12:40 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11:20 น. - 12:4540 น. (วันจันทร์,วันอังคาร,วันพฤหัสบดี,วันศุกร์) และเวลา 11:20 น. - 12:55 น. (วันพุธ)
| [[กฤษดา นวลมี]]<br>บัวบูชา ปุณณนันท์<br>สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์<br>[[สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา]]<br>[[ชมพูนุช ปิยธรรมชัย]]<br>[[ณัฐภัสสร สิมะเสถียร]]<br>[[ธนิศ แก้วนาค]]<br>[[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]]<br>[[พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์]]<br>[[วศิน อัศวนฤนาท]]<br>[[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]]
|-
|-
| '''7 สี ช่วยชาวบ้าน'''<br>วันจันทร์ - วันพุธ เวลา 12:45 - 13:00 น.
| จีรนันท์ เขตพงศ์<br>ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์<br>ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์<br>ภานุรัจน์ ศนีบุตร
ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์<br>ภานุรัจน์ ศนีบุตร
 
|-
| '''เจาะประเด็นนข่าวข่าว 7 HD'''<br>วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 15:45 - 17:00 น.<br>วันศุกร์<br> เวลา 15:45 - 16:45 น.<br>วันเสาร์ เวลา 16:30 - 16:55 น.<br>วันอาทิตย์ เวลา 16:30 - 17:10 น.
| ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา<br>[[ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ]]<br>[[สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา]]<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช<br>ณัฐวุฒิ ผังวิวัฒน์<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ <br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]
|-
| '''ถกไม่เถียง'''<br>วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 17:00 - 18:00 น.<br>(ผลิตร่วมกับ [[เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์]])
| [[ทิน โชคกมลกิจ]]
|-
| [[กฤษดา นวลมี]]<br>เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง<br>เหมือนฝัน ประสานพานิช<br>[[กมลาสน์ เอียดศรีชาย]]<br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]]<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์<br>ฐิตาภัสร์ สิริธัญญวงศ์<br>พัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์<br>สมจิตต์ นวเครือสุนทร
|-
| '''[[ประเด็นเด็ด 7 HDสี]]'''<br>วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี<br>เวลา 22:30 - 23:10 น.
| ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา
|-
| [[กฤษดา นวลมี]]<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์
|-
| '''ข่าวเด็ด 7 HDสี'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์<br>เวลา 13:5550 - 1413:0055 น.<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์<br>เวลา 09:00 - 09:0805 น.<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์<br>เวลา 09:40 - 09:45 น.<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 11:55 - 12:00 น.<br>วันเสาร์ เวลา 15.25 -15.30 น.<br>วันอาทิตย์ เวลา 14:24 - 14:27 น.<br>วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา 22:25 - 22:30 น.<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 23:25 - 23:30 น.
| ทีมผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD
** มะลิ แซ่ฉิ่น
** ศิรัณพร มูลอุทก
** สุชาดา แก้วนาง
** ทัศนีย์ ดำมุณี
** สุวรรณี กรรณสูต
** อุทุมพร เจริญลาภ
 
== อดีตผู้ประกาศและพิธีกรข่าว ==
* [[กนก รัตน์วงศ์สกุล]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ท็อปนิวส์]] และ [[ททบ.5 เอชดี]])
* กนกวรรณ ทองเกตุ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* กุลธิดา พงษ์แจ่ม (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี]])
* ขนิษฐา สาระจูฑะ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ผศ.ดร.คารินา โชติรวี (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[คำรณ หว่างหวังศรี]] (ยุติการทำหน้าที่แล้วปัจจุบันอยู่ที่[[ททบ.5 เอชดี]])
* [[จรณชัย ศัลยพงษ์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์]] (ปัจจุบันทำเว็บเพจของตนเองในชื่อ The Matter)
* [[จักรพันธุ์ ยมจินดา]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* จินตนา แสงสว่าง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[เจก รัตนตั้งตระกูล]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ทีเอ็นเอ็น 16]])
* ชนะวัฒน์ บุนนาค (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่องเวิร์คพอยท์]])
* ชลธิชา รอดกันภัย (ปัจจุบันอยู่ที่[[เนชั่นทีวี]])
* [[ชวัลน์ จันทร์ทรัพย์]] (ปัจจุบันอยู่ที่ [[ทีเอ็นเอ็น 16]])
* ชัชชญา วิภูษณวิทย์ (ปัจจุบันอยู่ที่ [[ททบ.5 เอชดี]])
* เชิงชาย หว่างอุ่น (ปัจจุบันอยู่ที่ [[ททบ. 5 เอชดี]])
* โชติพงษ์ วงศ์พนารักษ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[มารีออน อัฟโฟลเทอร์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณรงค์เดช สรุโฆษิต (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด (ปัจจุบันอยู่ที่[[ไทยรัฐทีวี]])
* ณัฐชยา สงวนสุข (ปัจจุบันอยู่ที่[[ทีเอ็นเอ็น 16]])
* ถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา (ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการฝ่ายข่าว [[โมโน 29]])
* ทัศนัย โคตรทอง (ปัจจุบันอยู่ที่[[ไทยรัฐทีวี]])
* [[ทิชา สุทธิธรรม]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ]] (ปัจจุบันทำเว็บเพจของตนเองในชื่อ [http://www.facebook.com/tv360degree TV360 องศา])
* [[ธราวุธ นพจินดา]] (เสียชีวิตแล้ว)
* ธรรมมิก โชติช่วง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ธัญญารัตน์ ถาม่อย (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* ธีรเดช งามเหลือ (ปัจจุบันอยู่ที่ [[ไทยพีบีเอส]])
* นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* นวนันท์ บำรุงพฤกษ์ (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[นารากร ติยายน]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[เนชั่นทีวี]])
* เนติ์ ตันเจริญ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* บุญญิตา งามศัพพศิลป์ (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* ธนาคาร ธนาเกียรติภิญโญ (ปัจจุบันอยู่[[ทีเอ็นเอ็น 16]]ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชิบ จิตนิยม]] (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* กานต์กมล วงศ์วิลัย (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พลากร สมสุวรรณ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่[[พีพีทีวี]])
* พัชรินทร์ สุวรรณวงศ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พรรณสิริ จิตรรัตน์ (ยุติการทำหน้าที่แล้วปัจจุบันเป็นครูสอน[[โยคะ]])
* ธนวรรษ โฆษิตสุข (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[พิศณุ นิลกลัด]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* พูนศักดิ์ วรรณพงษ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ไพจิตร ภานนท์ (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* ภัทราวรรณ พานิชชา (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[สุรเกียรติ บุนนาค]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ธันยาภรณ์ ครองยุติ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* บุศรินทร์ วงศ์ลีลนนท์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วาเนสสา สมัครศรุติ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุพรรษา คงเหล็ก (ยุติการทำหน้าที่แลเว)
* วรวุฒิ ผังวิวัฒน์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[รัญดภา มันตะลัมพะ]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ฌาฆฤณ ชุมนิ่ง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[พัดชา เอนกอายุวัฒน์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* รวีโรจน์ เลิศพิภพเมธา (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ไพศาล ศรีจรัสจรรยา (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ภัชระ จันทวณิชย์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ภัทร จึงกานต์กุล (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]]ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ภาณุพงศ์ สุรภาพ (ปัจจุบันอยู่ที่[[เนชั่นทีวี]])
* [[ภาษิต อภิญญาวาท]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[มนตรี อุดมพงษ์]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* มานิจ ควรขจร (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[มินดา นิตยวรรธนะ]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วรรณพร จารุพัฒน์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วรรษมน วัฒโรดม (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[วีรศักดิ์ นิลกลัด]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[พีพีทีวี]]และ[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* สุชาดา แก้วนาง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศศินา วิมุตตานนท์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณฤดี จันทรเกษมชัย (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* นลัท จิรวีรกูล (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* อุษา หงษ์ขาว (ปัจจุบันอยู่ที่[[เนชั่นทีวี]])
* [[สุฐิตา ปัญญายงค์]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[พีพีทีวี]])
* ปริญญา เกษราธิกุล (เสียชีวิตแล้ว)
* อัจฉรา คำธิดา (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุภาพร ทองไพฑูรย์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* กัมพล บุรานฤทธิ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[พชร ปัญญายงค์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[เกียรติศักดิ์ อุดมนาค]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศรศิลป์ มณีวรรณ์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศรัณยู ประชากริช]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[อมรินทร์ทีวี]])
* วรลักษณ์ ศรีทอง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุดารัตน์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุภาพชาย บุตรจันทร์ (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่องเวิร์คพอยท์]])
* [[สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* นพ.อภิชาติ นิราพาธพงศ์พร (เสียชีวิตแล้ว)
* [[อภิสมัย ศรีรังสรรค์]] (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยโฆษก[[การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย|ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19]])
* อรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* อรวรรณ รัตนเดชา (ยุติการทำหน้าที่แล้วปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* สมชัย ศรีสุนาครัว (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* อัญชลีพร กุสุมภ์ (ปัจจุบันอยู่ช่องสุวรรณภูมิ)
* [[อัญชะลี ไพรีรัก]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ท็อปนิวส์]])
* [[อารยา เอ ฮาร์เก็ต]] (ปัจจุบันเป็นนักแสดงสังกัด[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[เอกชัย นพจินดา]] (เสียชีวิตแล้ว)
8,230

การแก้ไข