ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังหลวงเฮอัง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''พระราชวังหลวงเฮอัง''' (平安宮) เป็นพระราชวังเดิมของ [[เฮอังเกียว]] ([[เกียวโต]] ในทุกวันนี้) ราชธานีของญี่ปุ่นจากปี พ.ศ. 1337 ถึงปี พ.ศ. 1770 พระราชวัง ถูกใช้เป็นที่ประทับของจักรพรรดิและเป็นศูนย์กลางการบริหารของ [[ยุคเฮอัง]] (จากปี พ.ศ. 1337 ถึงปี พ.ศ. 1728) โดยตั้งอยู่กลางค่อนเหนือของเมืองตามแบบจีนที่ใช้ออกแบบเมืองหลวง
 
พระราชวังประกอบด้วยกำแพงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ซึ่งมีอาคารประกอบพิธีและธุรการหลายแห่ง รวมทั้งกรมต่างๆ ของราชสำนัก ภายในพระราชวังนี้เป็นที่ประทับที่มีกำแพงแยกกันของ [[รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น|จักรพรรดิ]] กับ พระราชฐานชั้นใน นอกจากเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแล้ว พระราชฐานชั้นในยังเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์และบาทบริจาริกา
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม