ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อู่)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
}}
 
'''สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ''' (นามเดิม '''อู่)''' เป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดสัมพันธวงศาราม สัมพันธวงศารามวรวิหาร]] และ[[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]]
 
==ประวัติ==
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ มีนามเดิมของท่านว่า อู่ ส่วนประวัติชั้นบวชเรียนและเปรียญนั้นไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร ไม่ได้ความปรากฏ กล่าวกันว่าท่านเป็นผู้ฉลาดสามารถในพระปริยัติธรรมเป็น[[เปรียญธรรม 9 ประโยค]] ถึงปีเถาะ พ.ศ. 2374 วันพฤหัสบดีขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ทรงตั้งเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่พระธรรมไตรโลก มีสำเนาที่ทรงตั้งดังนี้ "''ให้เลื่อน พระราชกระวี เป็น[[พระธรรมไตรโลกาจารย์|พระธรรมติโลกาจารย์]] ญาณวิสารทนายก ติปิฏกธรา บวรสังฆาราม คามวสี สถิต ณ [[วัดสัมพันธวงศาราม สัมพันธวงศารามวรวิหาร|วัดเกาะวรวิหาร]] พระอารามหลวง''"
 
ครั้งถึงปีเถาะ พ.ศ. 2386 เมื่อทรงบูรณะวัดสุทัศนเทพวรารามเสร็จแล้ว โปรดให้อาราธนามาเป็นอธิบดีสงฆ์วัดสุทัศน์ฯ เป็นองค์แรกจึงทรงเลื่อนเป็น[[พระพิมลธรรม]] คราวเดียวกับทรงตั้ง[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)]] มีสำเนาที่ทรงตั้ง ดังนี้ "''ให้พระธรรมไตรโลก เป็นพระพิมลธรรม อนันญาณนายก ติปิฏกธรา มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิตในวัดสุทัศนเทพธารามอาวาศวรวิหาร พระอารามหลวง ทรงตั้งวันพุธ แรม 11 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะพุทธศักราช 2386''"
 
==ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช==
เมื่อ[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)]] สิ้นพระชนม์ [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]มีพระราชดำริจะให้ท่านเป็น[[สมเด็จพระสังฆราช]] พระองค์โปรดให้อาลักษณ์ร่างนามที่จะทรงแต่งตั้งอยู่แล้ว ลงศุภมัศคุกำหนดวันจะทรงตั้งเป็นวันอังคาร แรม 15 ค่ำ เดือน 4 ปีจอ พ.ศ. 2393 แต่ประจวบเวลาทรงพระประชวร พระอาการมาก จึงมิได้ทรงตั้ง พอพ้นวันที่กำหนดจะทรงตั้งไปวันเดียวก็เสด็จ​สวรรคตเสียก่อน
 
==สมเด็จพระราชาคณะ==
ถึงรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงตั้ง[[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนุชิตชิโนรส]] เป็นกรมสมเด็จพระ ดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และทรงสถาปนาพระพิมลธรรม (อู่) เป็น[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ]] ตำแหน่ง[[เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ]] มีสำเนาที่ทรงตั้ง ดังนี้ {{คำพูด|ให้เลื่อนพระพิมลธรรม ขึ้นเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ปริยัติวรสังฆาธิบดี ศรีสมณุตมปรินายก ตรีปิฏกโกศล วิมลปรีชา มหาอุดมอุดรคณิฤศร บวรลังฏาราม คามวสี อรัญวาสี สถิต วัดสุทัศน์เทพวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง นิจภัตรเดือนละ 5 ตำลึง มีถานานุศักดิ์ควรตั้งถานานุกรมได้ 10 รูป<ref name="เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑">สมมติอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ, ''เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑'', กรมศิลปากร, 2545, หน้า 77</ref>}}
 
==มรณภาพ==