ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมการราษฎร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
'''คณะกรรมการราษฎร''' (Council of People's Commissars) อาจหมายถึง:
* [[คณะกรรมการราษฎร (สหภาพโซเวียต)]] คณะรัฐบาลของสหภาพโซเวียตระหว่าง ค.ศ. 1922 ถึง 1946
* [[คณะกรรมการราษฎร (ประเทศยูเครน)]] คณะรัฐบาลของประเทศสยามรัฐยูเครนในปี ค.ศ. 1919 ถึง 1946
* [[คณะกรรมการราษฎร (ประเทศเบลารุส)]] คณะรัฐบาลของประเทศรัฐเบลารุสในปี ค.ศ. 1919
* [[คณะกรรมการราษฎร (ประเทศอาเซอร์ไบจาน)]] คณะรัฐบาลของประเทศอาเซอร์ไบจานในปี ค.ศ. 1920
* [[คณะกรรมการราษฎร (ประเทศสยาม)]] คณะรัฐบาลของประเทศสยามในปี ค.ศ. 1932
* [[คณะกรรมการราษฎร (ประเทศลิทัวเนีย)]] คณะรัฐบาลของประเทศสยามรัฐลิทัวเนียในปี ค.ศ. 1940 ถึง 1946
{{แก้กำกวม}}
32,779

การแก้ไข