ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอำนวยศิลป์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ขาดความสำคัญ|date=มีนาคม 2021}}
 
'''โรงเรียนอำนวยศิลป์''' (Amnuay Silpa School) เป็น [[โรงเรียนเอกชน]] ประเภท [[สหศึกษา]] ใน [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]
'''โรงเรียนอำนวยศิลป์''' (Amnuay Silpa School) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2469 ปัจจุบันจัดการศึกษาระบบสองภาษาหลักสูตรไทยและอังกฤษและ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนการคิดแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย ความสำเร็จในการจัดการศึกษามาตลอด 9 ทศวรรษส่งผลให้โรงเรียนอำนวยศิลป์ยังคงเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีระดับคะแนนสูงสุดในการสอบระดับชาตินักเรียนทุกคนมีบทบาทในการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการคิดนักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและโอกาสในการเรียนรู้ที่ตื่นเต้น น่าสนใจ ที่โรงเรียนจัดขึ้นตลอดทั้งปีการศึกษาระบบสองภาษา สองวัฒนธรรมของเราเป็นพลวัตที่มุ่งสู่การพัฒนาเด็กรอบด้านสร้างทัศนะมุมมองที่เป็นสากลและทัศนะของคนไทย สร้างพื้นฐานสู่การเป็นนวัตกรและผู้นำในศตวรรษที่ 21
 
== ที่ตั้ง ==
ผู้ใช้นิรนาม