ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอำนวยศิลป์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พลเรือเอก [[กำธร พุ่มหิรัญ]] อดีต[[ผู้บัญชาการทหารเรือ]]
* พลเอก [[ทรงกิตติ จักกาบาตร์]] อดีต[[ผู้บัญชาการทหารสูงสุด]]
*พลเอก [[ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้]] ผู้บัญชาการทหารบก
* ศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกร ดร.[[มณฑล สงวนเสริมศรี]] อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยพะเยา]] และ อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์[[ชัยชาญ ถาวรเวช]] อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยศิลปากร]]
* [[สรยุทธ สุทัศนะจินดา]] พิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์
* รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร คณบดี[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์|คณะนิติศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์]]
*[[ชาติชาย งามสรรพ์]] นักแสดงชื่อดัง
*[[ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ]] นักแสดง​ชื่อดัง​
*[[สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล]] สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 3 สังกัดพรรคภูมิใจไทย ​
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม