ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดปกครองตนเองชนชาติอี๋ เหลียงชาน"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล นิคม <!-- สำหรับเขตข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ แม่แบบ:กล่องข้อมูล นิคม --> |name = จังหวัดเหลียงชาน |official_name = {{longitem|style=font-size:110%;|{{nobold|{{lang|zh-cn|凉山彝族自治州}} · {{lang|ii|ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ}}}}}}จังหวัดปกค...
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล นิคม <!-- สำหรับเขตข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ แม่แบบ:กล่องข้อมูล นิคม --> |name = จังหวัดเหลียงชาน |official_name = {{longitem|style=font-size:110%;|{{nobold|{{lang|zh-cn|凉山彝族自治州}} · {{lang|ii|ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ}}}}}}จังหวัดปกค...)
(ไม่แตกต่าง)
29,036

การแก้ไข