ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศบาร์เบโดส"

(ย้อนการแก้ไขที่ 9781421 สร้างโดย 223.205.230.53 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== การเมืองการปกครอง ==
เดิมทีบาร์เบโดสเป็นรัฐในเครือจักรภพ การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดย[[สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร|สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2]]เป็นพระมหากษัตริย์ ทรงใช้พระราชอำนาจผ่าน[[ผู้สำเร็จราชการแห่งบาร์เบโดส|ผู้สำเร็จราชการ]] จนกระทั่งวันที่ 30 พฤษจิกายน ค.ศ. 2021 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 55 ปี ที่บาร์เบโดสได้รับเอกราชจากอังกฤษ บาร์เบโดสได้ปลด[[สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร]] จากการเป็นประมุข และเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นสาธารณรัฐ โดยประธานาธิบดีคนแรกคือ นางซานดรา เมสัน ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ตามมติของที่ประชุมสภาแห่งชาติ <ref>{{Cite web|last=admin|date=2021-06-19|title=Home|url=https://gisbarbados.gov.bb/|website=GIS|language=en-US}}</ref> <ref>11c0bb650b1c768dbdbee5a0208f6256.pdf (barbadosparliament.com)</ref>
 
พฤษจิกายน ค.ศ. 2021 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 55 ปี ที่บาร์เบโดสได้รับเอกราชจากอังกฤษ บาร์เบโดสได้ปลด[[สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร]] จากการเป็นประมุข และเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นสาธารณรัฐ โดยประธานาธิบดีคนแรกคือ นางซานดรา เมสัน ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ตามมติของที่ประชุมสภาแห่งชาติ <ref>{{Cite web|last=admin|date=2021-06-19|title=Home|url=https://gisbarbados.gov.bb/|website=GIS|language=en-US}}</ref> <ref>11c0bb650b1c768dbdbee5a0208f6256.pdf (barbadosparliament.com)</ref>
 
=== นิติบัญญัติ ===
ผู้ใช้นิรนาม