ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวิไชยราชสุริยวงษขัติยราช"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บรรทัด 67:
 
== พระญาติวงศ์ ==
เจ้าพระวรราชปิตา (เจ้าพระตา) กับพระนางบุสดีเทวี ทรงมีพระโอรสและพระธิดา รวมทั้งหมด 11 พระองค์ ดังมีรายพระนาม
#'''เจ้านางอูสา
#'''เจ้านางแสนสีชาติ
#'''เจ้า[[พระปทุมวรราชสุริยวงศ์]] (เจ้าท้าวคำผง)''' เจ้าพระประเทศราชผู้ครองเมืองอุบลราชธานีศรีวนาไลยประเทศราช องค์ที่ ๑
#'''เจ้า[[พระวิไชยราชสุริยวงษขัติยราช]] (เจ้าท้าวฝ่ายหน้า)''' เจ้าพระประเทศราชผู้ครองนครกาลจำบากนัคบุรีศรีจำปาศักดิ์ องค์ที่ ๓
#'''เจ้าพระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าท้าวทิดพรหม)''' เจ้าเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช องค์ที่ ๒ (ต้นตระกูลพรหมวงศานนท์)
#'''เจ้าท้าวโคตร''' พระบิดาของท้าวสีหาราช (พลสุข) ปู่ของเจ้าราชบุตร (สุ่ย) ทวดของท้าวสุรินทร์ชมภู (หมั้น บุตโรบล) ผู้เป็นบิดาของ[[หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา]] ใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์]]
#'''เจ้านางมิ่ง'''
#'''เจ้าท้าวซุย'''
#'''พระศรีบริบาล'''
#'''เจ้านางเหมือนตา'''
#'''เจ้าท้าวสุ่ย'''
 
== พงศาวลี ==
295

การแก้ไข