ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| students = 2,007 คน <br> {{เทาเล็ก|ปีการศึกษา 2564}} <ref> https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1030201389&Area_CODE2=300001 </ref>
| colors = {{color box|#BF00FF}}{{color box|yellow}} [[ม่วง]]-[[เหลือง]]
| affiliation = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 <br> [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] <br> [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
| website = https://sites.google.com/mtddankhuntod.ac.th/mtdankhunthod/home?authuser=0
}}
4,660

การแก้ไข