ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จีเอ็มเอ็มทีวี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
| จีเอ็มเอ็มทีวี<br>ภาพดีทวีสุข
|-
| rowspan="1112" | 2564
| [[นิทานพันดาว]]
| 29 มกราคม พ.ศ. 2564 - 2 เมษายน พ.ศ. 2564
|-
| [[Not Me เขา… ไม่ใช่ผม]]
| 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 -
| [[แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส|เอไอเอส เพลย์]]<br>[[จีเอ็มเอ็ม 25]]
| จีเอ็มเอ็มทีวี
|-
| [[The Player รัก เป็น เล่น ตาย]]
| rowspan="20" |2565
| 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 -
|[[จีเอ็มเอ็ม 25]]
| จีเอ็มเอ็มทีวี<br>แทรชเชอร์ บางกอก
|-
| rowspan="2019" |2565
| [[Mama Gogo The Series แม่มาคุม… หนุ่มบาร์ร้อน]]
|
| rowspan="2019" | [[จีเอ็มเอ็ม 25]]
| จีเอ็มเอ็มทีวี<br>แทรชเชอร์ บางกอก
|-
|
| จีเอ็มเอ็มทีวี
|-
| [[The Player รัก เป็น เล่น ตาย]]
|
| จีเอ็มเอ็มทีวี<br>แทรชเชอร์ บางกอก
|-
| [[UMG รักแรกหายไป ได้ใครมาวะ?]]
12,335

การแก้ไข